Av tezkeresi ruhsat yerine geçer mi?

01.10.2021
Av tezkeresi ruhsat yerine geçer mi?

Madde 9 – Yivsiz tüfek ruhsatnameleri, yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer. Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilir, ancak avcılık belgesi yerine kullanılmaz.

You cannot copy content of this page