Yürütmeyi Durdurma, YD Nedir ?

01.09.2021

İdarenin hukuka aykırı işlemlerini iptal ettirebilmek için iptal davası açılır. Ancak iptal davası açmak idari işlemi direkt olarak hukuka aykırı kılmaz. Dolayısıyla dava açılmış olsa bile idari işlem hala devam eder ve yürütülmesi durmaz. İptal davalarında yürütmenin durdurulması (YD) talebi sürekli karşılaşılan bir durumdur. Belirli şartların gerçekleşmesi halinde, iptali istenilen işlem bu sayede durdurulabilmektedir.

Şöyle bir örnek verecek olursak, bir yerde Devlet’in bir işten çıkarma faaliyeti vardır, bunun iptali isten çıkan tarafından talep edilirken beraberinde YD talep edilebilir ve görevden çıkarılma olayı dava sonuna kadar durdurulabilir. Bunun örnekleri sınırsızdır.

Yani YD, idarenin eyleminin haklı veya haksiz olduğuna mahkeme karar verene kadar( 1 -2 yıl) başvuru yapan mağdur olmasın diye görevine devam etmesidir ve çalışırken mahkemenin devam etmesidir.

YD kararının hukuka aykırı olduğunu düşünen ilgililer, özel bir itiraz hakkına sahiptir. Davalı idare bu itirazı yapabilir. İtiraz 7 gün içinde belirtilen üst mahkemeye yapılmalıdır.

İptal davasında verilen iptal kararı ile yürütmenin durdurulması kararları birbirinden farklıdır.

İdarenin işleminin hukuka aykırılığı kesin olarak tespit edilmiş olur.

Yd de ise İdarenin işleminin hukuka aykırılığı kesinleşmiş değildir. Yalnızca ilk bakışta hukuka aykırı olduğuna kanaat getirilmiştir ve dava sonunda öyle çıkması halinde telafisi güç zarar doğuracaktır.

İptal kararı ile uyuşmazlık çözülmüş olur.

YD kararı ile uyuşmazlık konusu işlem askıya alınmış olur.İptal kararı kural olarak açıklayıcı niteliğe sahiptir. YD kararı ise kural olarak yapıcı niteliğe sahiptir.

You cannot copy content of this page