İdari Soruşturmada Zamanaşımı Nedir ?Zamanaşımı: 2 çeşit zamanaşımı süresi vardır.


1- Soruşturmaya başlama süresi: Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında soruşturma açmaya yetkili amirlerce fiilin öğrenilmesinden itibaren 1 AY kamu görevinden çıkarma cezasında 6 AY içinde soruşturmaya başlanması gerekir. Aksi halde zamanaşımı söz konusu olur, artık soruşturma açılamaz (m.53/C-a).

2- Ceza verme süresi: Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 YIL kamu görevinden çıkarma cezasında 6 YIL içinde ilgiliye ceza verilmesi gerekir. Aksi halde zamanaşımı söz konusu olur, artık ceza verilemez (m.53/C-b).


Disiplin cezasının mahkeme kararıyla iptal edilmesi halinde, kararın İdareye tebliğ olduğu tarihten itibaren kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi (2-6 yıl) içinde mahkemenin iptal gerekçesi dikkate alınarak
yeniden disiplin cezası tesis edilebilir.

Disiplin cezasının mahkeme kararıyla iptal edilmesi halinde, kararın İdareye tebliğ olduğu tarihte ceza zamanaşımı süresi (2-6 yıl) dolmuşsa veya sürenin dolmasına 3 aydan daha az bir süre kalmışsa, en geç 3 ay
içinde mahkemenin iptal gerekçesi dikkate alınarak yeniden disiplin cezası tesis edilebilir.1 geri izleme / bildirim

  1. İdari Soruşturma Nedir ? Kolluğun soruşturmadaki hakları ? – Kolluk Kuvvetleri

Yorumlar kapatıldı.