Yürütmenin durdurulması davası nedir?

20.07.2021
Yürütmenin durdurulması davası nedir?


Yürütmenin durdurulması, idari yargıda açılacak iptal davalarında mahkemenin nihai karar vermesinden önce tedbir niteliğinde verilen bir karardır. İdari yargıdaki yürütmenin durdurulması kararı ile adli yargıdaki ihtiyati tedbir kararı arasında bir takım ortak özellikler taşısalar da idari yargıya has özellikler taşımaktadırlar. 2577 Sayılı Yasanın 27. Maddesinde düzenlenmiştir. İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.You cannot copy content of this page