375 KHK ile İHRAÇ

01.07.2021
375 KHK ile İHRAÇ

İhraç olan personelin geri dönmesi için Kamu görevinden çıkarma iptal davası, 375 sayılı KHK geçici 35.maddesi ile ihraç edilenlerin 60 gün içerisinde başvurması gereken bir yoldur. İptal davası, tesis edilen işlemin unsurlarındaki sakatlıklardan yola çıkılarak, bu aykırılıklara dayanarak iptali istenmesi suretiyle İdare Mahkemelerinde yürütülen sürece verilen isimdir. İhraç olunduğunda çalışılan ilin idare mahkemesine başvuru yapılır.

375 KHK ile Kamu görevinden çıkarılan memurun açacağı iptal davası İdari Yargılama Usulü Kanunu m.33/2 uyarınca “Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir.” Bu anlamda örneğin Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ilişiği kesilen ve Antalya’da görev yapan bir polis memurunun bu davayı açmak için Antalya Nöbetçi İdare Mahkemeleri’ne başvurması gerekmektedir.

Yetkili mahkeme ise 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 33/2.maddesine göre memurun son görev yaptığı yer idare mahkemesidir. Husumet Bakanlığa yöneltilir. Polis için davalı İçişleri Bakanlığıdır.

375 sayılı KHK kapsamından kamu görevinden çıkarılanlar idare mahkemesine iptal davası açarken yürütme durdurma talep etmelidir. Fakat çeşitli düzenlemeler ile yürütme durdurma verilemeyeceği hususu düzenlenmiştir. Bu durum Anayasa Mahkemesi’ne taşınması durumunda iptal edileceği açıktır.

Yürütmeyi durdurma kararı verilmez ise de esastan mahkeme kazanılabilir, kazanılmaz ise BİM e gidilir, sonuç orada aranır.

YORUMLAR

You cannot copy content of this page