ALES Sibernetik mekan nedir, sibernetik mekan ne demek?

02.05.2021
ALES Sibernetik mekan nedir, sibernetik mekan ne demek?

Sibernetik = Makinelerin çalışmasını kontrol ve idare etmeye yarayan sistem ve prensipler

Yunanca kökenli bir kelimedir.

SİBERNETİK MEKAN

Dijital tasarım süreci dönüşebilen, etkileşimli, interaktif ve yapıcıdır. Dijital teknoloji
mimarlıkta söz sahibi olana kadar, insanlar tamamen fiziksel alanlarla sınırlı kalmıştır.
Ancak geçen yüzyıl boyunca, insanlık ve fiziksel çevre arasındaki ilişki giderek daha
soyut bir anlayışa kavuşturmuştur. Artık tekil dijital tekniklerden değil, geniş bir dijital
dünyadan söz edilmektedir. Teknolojinin mobilleşmeye başlaması, mesafe algısını
değiştirmiştir. Sibernetiği oluşturan kavramların ortaya çıkmasıyla, mimarlık, üç
boyutlu alanın ötesine geçerek, mekan kavramını uzamsal ve çok boyutlu ortamlara
dönüştürmeye başlamıştır. Bu dönüşüm, siber mimarlık kavramını ortaya çıkarmış ve
şimdi siber mimarlık, mekan ve zaman kavramlarına meydan okumaya başlamıştır.

Kaynak: Merve Taşlıoğlu (İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi)

You cannot copy content of this page