Mülki Amir Nedir ? Ne İş Yapar ?

Mülki idare amiri
Mülki idare amirliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki Mülki İdare sınıfına mensup olarak, kamu hizmetinde bulunan kişilerin yaptığı görevi tanımlar. Mülki amir, yerel yönetimlerde görev alan yetkili kişilere denir. Mülki amirleri genelde görev alanlarındaki sorumlulukları devlet adına hareket etme yetkileridir. Mülki amirleri bölge amirleri olarak yönetiminde söz sahibidir. Mülki amirleri belediye başkanları, muhtar, kaymakam, vali gibi yöneticilerden oluşmaktadır.

Mülki idare amirleri

Vali
Vali yardımcısı
Kaymakam
Hukuk işleri müdürü
Kaymakam adayı

Merkez Görevdeki Mülki İdare Amirleri

Mülkiye müfettişliği
Bakanlık Merkez Teşkilatında görev alanlar


Mülki amirlerin yönetimde olan en yetkili kişiler olması onların çeşitli sorumluluklara vardır bunlar;

  • Mülki amiri olduğu yerde yapılacak resmi törenlere katılmak, başkanlık ederek devlet adamlarını ağırlamak. Devleti temsil etmek için bulunur.
  • Bakanlar kurulu tarafından alınan kararları uygular. Yeni kararlar halka iletilir ve kuralların yürürlükte olması için gerekli olan uygulamaları gerçekleştirir.
  • Anayasa ve yasalar doğrultusunda kendisine verilen yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu bölgede yeni kararlar çıkarabilir.
  • Yönettiği bölgenin gelişmesi ve kalkınması en başlıca görevlerinden birisidir.
  • Yerel yönetimlerde görevin yerine getirilmesi için gerekli çalışmalar sağlamaktadır.
  • Başında bulunduğu yerde kolluk kuvvetleri kendisine bağlı olmaktadır.
  • Bölgede görev yapan memurlar ona bağlı olarak atamalar ve yerlerini değiştirme yetkisi bulunmaktadır.

1 geri izleme / bildirim

  1. Mülki Amir Nedir ? Ne İş Yapar ? - ÂLİM SÖZLÜK

Bir yanıt bırakın