İdare mahkemesine dilekçe nasıl yazılır?

Öncelikle idare mahkemesine başvmak zorunda kaldiysaniz geçmiş olsun diyelim. Her memurun başvurmak zorunda kalabileceği bu mahkeye bulunduğunuz ilin yani en son görev yaptığınız ilin idare mahkemesine dilekçe vererek yapabilirsiniz. Avukat yardımı alabileceğiniz gibi kendiniz de takip edebilirsiniz. Çok güzel dilekçe yazılır tabiki.

www.polis365.com olarak yaptığımız incelemelerde edindiğimiz bilgilere göre Dilekçede bulunması zorunlu şartlar: Madde 4 – (Değişik: 2/1/2003-4778/26 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adısoyadı (dilekçenin sonunda sağ altta olacak) ve imzası (ismin üzerine olacak) ile iş veya ikametgâh adresinin (İsminizden iki satır aşağıya “İletişim adresi” şeklinde sola dayalı ve sayfa ortasını geçmeyecek (gerekirse sayfa ortasından alt satıra geçebilirsiniz)) bulunması gerekir. (Bu kanunda geçmeyen iki husus var. Birisi; T.C. No. da dilekçenize eklemelisiniz. Bu dilekçenin başında yapabileceğiniz gibi “İletişim adresi” başlığının üstünde de yapabilirsiniz. Diğeri; “İletişim Telefonu.” Bunu da “İletişim adresi” başlığının altına ayrı bir başlık olarak ekleeiniz.)

Gönderilen makamda hata: Madde 5 – Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir. (Yani dilekçenizi yanlış yere verdiniz, hakkınız ölmüyor. sadece doğru yere gidene kadar zaman kaybediyorsunuz.)

İncelenemeyecek dilekçeler: Madde 6 – Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden; a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler (en çok karşılaşılan husus, “ne istiyorsunuz?”)b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar, c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar, İncelenemezler.

Bu bağlamda Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi: Madde 7 – (Değişik: 2/1/2003-4778/27 md.) Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

Dilekçeleriniz;

kısa

öz,

duygusallıktan uzak, 

okuyan kişinin soru size soru soramayacağı sadelikte ve

mümkün olduğunca belirttiğiniz hususları her hangi bir şekilde belgelendirebileceğiniz şekilde olmalı.

Her sayfaya orta alt kısma gelecek şeklide numara veriniz.

Tarihi elle ya son satırın devamına yada adınızın hemen üstüne yazınız.

Mümkün olduğunca mavi kelem kullanınız.

Her hangi bir alıntı kullanacaksanız bu alıntıyı tırnak içerisinde ve yatık (italik) olarak aynen alıntı yaptığınız yerdeki şekliyle yapınız ve mutlaka alıntı kaynağını belirtiniz.

Dilekçenizde ek olacaksa bu ek’ den bahsettiğiniz yerde “… hususun/konusuna ilişkin belge EK-A’ da sunulmuştur” şeklinde belirtiniz. Bunun yanında Dilekçenin en sonunda Sol tarafa dayalı olarak “EKLER” şeklinde sayfanın yarısına kadar uzanacak şekilde altı çizgili olarak bir başlık koyup altına “EK-A:……. (… sayfa)” varsa altına “EK-B:………(…sayfa)” şeklinde devam ediniz. Her ekin sağ üstüne EK-A, EK-B şeklinde hangi ek olduğunu her sayfasına yazınız. Alt orta kısmına da  birden fazla sayfaysa karışmaması için EK-A için “A-1”, EK-B için “B-1” şeklinde sayfa numarası koyunuz.

Her sayfayı, bir kısmı metnin üzerine gelecek şekilde imzalayınız.

Bu şekilde hazırladığınız dilekçeyi mahkemeye sunduktan sonra alacağı dosya numarasını öğrenip haftada 1 defa arayarak konu hakkında bilgi edinin.

3 yorum

4 geri izleme / bildirim

  1. 375 Sayılı KHK Nedir ?Kamu Görevinden Çıkarma – Polis365
  2. İdare mahkemesi nedir? – ÂLİM SÖZLÜK
  3. Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu Nedir ? – Polis365
  4. İdare Mahkemesi Nedir? – Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın