Misyon koruma sınavı nedir ?

21.01.2020
Misyon koruma sınavı nedir ?

Bir çok polisin hayali olan Misyon koruma sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin yurtdışındaki Türk Büyükelçilikleri’ne, Başkonsoloslukları’na veya Daimi Temsilcilikleri’ne görevlendirilmeleri için yapılan bir tür seçme sınavıdır. Bu sınava girmenin bazı şartları vardır.

İki aşamalı bu sınavı kazanan polisler, Dışişleri Bakanlığı’nın hazırlayacağı kararname ile çeşitli ülkelerdeki temsilciliklere iki yıl görev yapmak üzere atanırlar. Emniyet personeli bu görev süresince Dışişleri Bakanlığı personeli olarak , Güvenlik Ataşesi olarak görev yapar ve diplomatik pasaport almaya hak kazanır.

Yazılı sınav: Toplam 100 sorudan ibaret olup, ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Soru dağılımları;

İnsan Hakları (%10)

Anayasa ve İdare Hukuku (%10)

Polisi ilgilendiren mevzuat (%20)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10)

Protokol Bilgisi (%10)

Silah Bilgisi (%20)

Güncel ve Kültürel Konular (%10)

Yabancı Dil (%10)


Mülakat: Sonucu belirleyen aşamadır. Genel görünümün yanı sıra davranış biçimi ve konuşma rahatlığı gibi yeterlilikler sınanır.

Misyon Koruma Başvuru Şartları Nelerdir?

Misyon Koruma sınavlarına Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden kimlerin başvuru yapabileceği konusu Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenmiştir.

Bu yönetmeliğe göre Dış temsilciliklerde görevlendirilecek koruma görevlilerinde, sınav için öngörülen müracaat tarihi itibariyle;

a) Emniyet hizmetleri sınıfında fiilen en az beş yıl görev yapmış olmak,

b) Birimin en üst dereceli amiri tarafından muvafakat verilmiş olmak,

c) On sekiz yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaş esas alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın otuzbir aralık tarihi itibariyle otuz beş yaşından gün almamış olmak,

ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ertelenmiş olsa dahi hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmemiş olmak,

d) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ya da son üç yıl içerisinde aylıktan kesme cezası almamış olmak,

e) Son iki performans değerlendirme döneminde iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı almış olmak,

f) Yurt dışı eğitimi dâhil, herhangi bir sebeple altı aydan fazla yurt dışında bulunmuş personel için; kadrolarının tahsisli olduğu birimde göreve başlama tarihinden itibaren, son yurt dışı görevi kapsamında yurt dışında kaldığı süre kadar emniyet teşkilatında fiilen görev yapmış olmak,

g) Aylıksız izinli olmamak,

ğ) Misyon koruma görevi için atanıp, sağlık sebepleri haricindeki nedenlerle atandığı göreve gitmemiş, görev süresi tamamlanmadan kendi isteğiyle merkeze dönmüş veya merkeze geri çağrılmış olmamak,

h) Daha önce misyon koruma görevi yapmamış olmak,

ı) Süresi altı ayın üzerinde olan yurt dışı görevinde bulunmuyor veya yurt dışı eğitimi görmüyor olmak,

i) Sınava başvuru tarihi itibariyle başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis veya polis memuru rütbesinde bulunmak,

j) Beden kitle indeksinin en az 18 (dahil), en fazla 28 (dahil) arasında olduğunu resmi bir sağlık kuruluşundan belgelemek,

k) Komiser Yardımcılığı Kursunda eğitim görmüyor olmak,

l) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınavda başarılı olmak,

m) PBS kayıtlarında son dört dönem performans atışlarında ayrı ayrı 80 ve üzeri puan almış olmak,

şartları aranmaktadır.

Komiser yardımcılığı alımlarında yapılan yazılı test sınavı konularına oranla Silah Bilgisi ve Protokol Bilgisi dersleri Misyon Koruma sınavında ön plana çıkmaktadır.

Misyon Koruma Sınavına Nasıl Hazırlanılır?

Misyon Koruma sınavında yazılı sınav çok önemlidir.

Bu yüzden öncelikle konu anlatımlı bir kitap alıp konuları okuyup anlayıp öğrendikten sonra bol bol soru çözüp pratik yapmaniz gerekmektedir. Unutmayınızki bu görevi kazanıp gidip gelen hiçbir Polis gittiğine pişman olmamıştır.

You cannot copy content of this page