Seri Yargılama Usulü – 1- Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması

11.01.2020
Seri Yargılama Usulü – 1- Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması

Seri yargılama usulü, kamu davası açılması için yeterli şüphe olmasına rağmen kamu davası açmak yerine başvurulan özel bir yargılama usulüdür, Seri Yargılama usulüne giren bu suç; kişilerin hayatları, vücut bütünlükleri ve mal varlıklarına yönelik tehlikeli bazı fiilleri cezalandırarak insanların huzur ve güven içerisinde sosyal yaşamlarının genel güvenliğini temin etmeye çalışan bir tehlike suçudur. Örneğin, meskun mahalde silahla havaya ateş edilmesi, toplumun genel güvenliğini tehlikeye atan bir davranış olarak bu suç tipini ihlal etmektedir.söz konusu bu suç 5237 sayılı TCK’nın “Topluma Karşı Suçlar” kısmında, “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” bölümünde TCK m.170’de yer almaktadır. Maddenin kanunda düzenlendiği yer dikkate alındığında, suç ile toplumun bazı genel nitelikteki tehlikeli davranışlardan korunmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.

a) Yangın çıkaran,

b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan,

c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan,

Kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

You cannot copy content of this page