Dolandırıcılık Suçu Nedir? Tck 157 158

polis365.com
polis365.com

Bu  başlığa geldiyseniz www.polis365.com olarak bizim bilgiye önem veren kullanıcımız size şöyle izah edelim, Kolluk kuvvetleri olarak  yaptığımız incelemelerde edindiğimiz bilgilere göre her kolluk kuvvetinin öğrenmesi ve bilmesi gereken ;Dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması, mağdurun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlamasıyla oluşur. Nitelikli dolandırıcılık suçu ise suçun belli dini, sosyal, mesleki, teknolojik araçların veya kamu kurumlarının araç olarak kullanılarak işlenmesidir.

Dolandırıcılık suçunun meydana gelmesi için haksız bir çıkar sağlanması gerekir. Dolandırıcılık suçunun teşebbüs aşamasında kaldığının kabulü için de, hazırlık hareketlerinin bitmesi ve haksız çıkar elde etmeye yönelik icra hareketlerine başlanılması gerekir.

Nitelikli dolandırıcılık suçu, TCK’nın 158. Maddesinde düzenlenmiştir. Nitelikli dolandırıcılık suçu, dolandırıcılık teşkil eden fiilin şu şekillerde işlenmesi halinde söz konusu olur:

  • Dinin istismar edilmesi,
  • Kişinin içinde bulunduğu zor durumdan yararlanılması,
  • Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından faydalanılması,
  • Kamu kurum veya kuruluşlarının araç olarak kullanılması veya bu kurumların zararına işlenmesi,
  • Basın-yayın kuruluşlarının sağladığı kolaylıklardan yararlanarak işlenmesi,
  • Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması,
  • Ticari faaliyet sırasında işlenmesi,
  • Serbest meslek sahibinin mesleğine duyulan güveni kötüye kullanarak işlemesi,
  • Sigorta bedelini almak maksadıyla işlenmesi.

Dolandırıcılık Suçu Cezası
Dolandırıcılık suçunun basit, temel halinin cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasıdır. Kanunda belirtilen yaptırımdan da anlaşıldığı üzere faile verilecek ceza hem adli para cezası hem de hapis cezasıdır.

Dolandırıcılık suçunda, basit dolandırıcılık suçundan verilecek hapis cezası, adli para cezasına çevrilebilir.

Nitelikli Dolandırıcılık Cezası
Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezasıdır.

Nitelikli dolandırıcılık suçunun kamu kurum ve kuruluşunun zararına, basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanması, banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak, sigorta bedelini almak, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söyleme suretiyle işlenmesi halinde hapis cezasının alt sınırı 4 yıldan az, adli para cezasının miktarı ise suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamayacaktır.

Nitelikli Dolandırıcılık Cezası Paraya Çevrilebilir Mi?


Nitelikli dolandırıcılık suçunun yaptırımı olarak hapis cezası ve adli para cezası öngörülmüştür. Ancak nitelikli dolandırıcılık suçundan verilecek hapis cezası için alt sınır olarak 3 yıl gösterilmiştir. Hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi için alt sınır 1 yıldan az olması gerektiğinden nitelikli dolandırıcılık suçundan verilecek olan hapis cezaları adli para cezasına çevrilemeyecektir.

Nitelikli dolandırıcılık suçunda yaptırım olarak hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezası öngörülmüştür. Öncelikle adli para cezası belirlenirken gün sayısı belirlenecek ve akabinde gün karşılığı olarak belirlenen miktar ile çarpılacaktır.

Dolandırıcılık Suçunda Cezayı Artıran Haller


Nitelikli dolandırıcılık ve basit dolandırıcılık suçunun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.
Nitelikli dolandırıcılık ve basit dolandırıcılık suçunun suç işlemek için teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ceza bir kat artırılacaktır.
Dolandırıcılık Suçunda Daha Az Ceza Gerektiren Hal
Bir kimse hukuki ilişkiden doğan alacağını tahsil etmek amacıyla dolandırıcılık suçunu işlemesi halinde faile verilecek ceza 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Dolandırıcılık suçunun bu hali şikayete tabidir.
Dolandırıcılık Suçu Yetkili ve Görevli Mahkeme
Basit dolandırıcılık suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Nitelikli dolandırıcılık suçunda görevli mahkeme ise ağır ceza mahkemesidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın