Fezleke nedir ?

03.12.2019

Polis fezlekesi; savcı adına soruşturma işlemlerini yürüten ve savcı emirlerine göre çalışan adli kolluk birimlerinin soruşturma hakkında savcıya gönderdiği ayrıntılı bilgi notudur. savcıya özet bir soruşturma haritası çıkarıp, savcıyı kısa yoldan aydınlatmaktır. Savcı fezlekeyi okuduğu zaman dosyanin icerisindeki her şeye hakim olmalıdır.

Polis fezlekesinin muhatabı savcıdır, Fezleke, “Cumhuriyet Başsavcılığına” başlığıyla gönderilir.

Soruşturmanın sahibi ve tek egemeni savcı olduğu için, fezleke yazma işlemi de savcı adına ve onun kontrolünde yapılır.

Cumhuriyet savcıları diledikleri anda, adli soruşturmayı adli kolluk birimlerinden bizzat kendi uhdelerine alabilirler.

Veya soruşturmanın herhangi bir aşamasında adli kolluğu devre dışı bırakabilirler.

CMK 161/1 şu şekildedir.

“Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir.”

Bakın maddede “veya” diyor.

Yani savcı soruşturmayı doğrudan kendi yürütebileceği gibi adli kollukla da yürütebilir.

Savcı adli polis ve jandarmaya göre değil, polis ve jandarma savcıya göre hareket eder. Savcı ne talimat verir ise kolluk onu yapmak zorundadır.

You cannot copy content of this page