Polis nöbet yönetmeliği, Çevre Koruma Nöbet yönetmeliği – 2023

09.09.2019
Polis nöbet yönetmeliği, Çevre Koruma Nöbet yönetmeliği – 2023

Polis nöbet yönetmeliği, Çevre Koruma Nöbet yönetmeliği – 2023

Polis nöbet yönetmeliğiÇevre Koruma Nöbet yönetmeliği, Emniyet teşkilatı nöbet yönetmeliği bu ve bunun benzeri bir çok soru sorulmakta maalesef böyle bir yönetmelik yok. Genelde kulübede bulunan talimatlara istinaden nöbet tutulur ve 12 saat boyunca bir personelin nöbet tutması insan sağlığına aykırıdır. Hassas korumalarda kullanılan 1 saat nöbet 1 saat dinlenme olarak düzenlenen, 2 kişi tarafından akşama kadar tutulan 12 saatlik nöbet genelde Türkiye’deki her koruma biriminde uygulanır fakat polis merkezlerinde bu sistemin uygulanmadığı görülür.

Polis nöbet yönetmeliği, Çevre Koruma Nöbet yönetmeliği?

Polis nöbet yönetmeliği, Çevre Koruma Nöbet yönetmeliği, Emniyet teşkiletı nöbet yönetmeliği bu ve bunun benzeri bir çok soru sorulmakta, öncelikle üzülerek belirtmek isterim ki yaptığımız araştırmalarda maalesef bu şekillerde her hangi bir yönetmelik bulunmamaktadır.

Yani karakolda çalışıyoruz, 2 saat nöbet 2 saat ekip şeklinde mesaiyi bitiriyoruz, idari büroda 4 kisi nöbet yazıyor kapıda 2 kişi nöbeti tutuyor, maalesef bu konuda her hangi bir yönetmelik bulunmuyor.

“Polisin Disiplinine, Merasim ve Topluluklardaki Rolüne ve Polis Karakolları Teşkilatı ile Vazifelerine Dair Talimatname” şeklinde eski bir talimatname var dakat burada da nöbetlerle ilgili her hangi bir sey yok.

Polis disiplin tüzüğünde üç güne kadar aylıktan para kesilme cezası maddesinde mevzuatla veya talimatla belirlenen şekilde nöbet tutmamak şeklinde bir madde var fakat hangi mevzuat olduğuna dair herhangi bir şey yok.

Polis Merkezi Amirliği kuruluş yönetmeliğinde (8) Güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve diğer alt yapı donanımının bulunduğu ve genel güvenlik açısından risk taşımayan polis merkezi hizmet binalarının güvenliği için ayrıca çevre koruma nöbetçisi görevlendirilmez. Şeklinde bir madde bulunmaktadır.

You cannot copy content of this page