POLNET nedir? Nasıl Çalışır ?

22.08.2019

Her polisin bilmesi gereken başta içerisinde polnet4,ekip projesinin olduğu Polnet Nedir ? Çalışma Mantığı nasıldır ? Güvenli midir ?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Bilgi İşlem Merkezi 1981 yılında Araştırma Planlama Koordine Dairesi Başkanlığı’na bağlı bir birim olarak faaliyete geçirilmiş, 1 Temmuz 1982 tarihine kadar çalışmalarını bu şekilde sürdürmüş ve bu tarihten sonra Daire Başkanlığı şeklinde yapılandırılmıştır. Başkanlığın kuruluş amacı, “Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen hizmetlere bilgisayar desteği vererek; görevin süratli, güvenilir ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, yurtiçi ve yurtdışında bulunan diğer kurumlarla bilgisayar bağlantısı kurarak bilgi alışverişini gerçekleştirmek suretiyle, polisin kendisini ilgilendiren bilgilere Türkiye’nin her yerinden hızlı bir şekilde erişmesini sağlamak” şeklinde ifade edilmiştir. Bu amaçla; Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bilgisayar ihtiyacının analizi yapılarak, 1987 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) danışmanlığında fizibilite raporu hazırlık çalışmalarına başlanmış, 1989 yılında tamamlanan çalışmalar, aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’ndan alınan Polis Bilgisayar Ağı Olurluk Raporu ile 1990 yılından itibaren fiilen uygulamaya konulmuştur.

Sistem kurulum çalışmalarının 1996 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmış ve bütçelendirilmiştir.

PolNet bir kamu BT projesi olarak EGM birimlerine ve dış kurumlara (Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı gibi) sunduğu özellikle e-devlet hizmetleri açısından faaliyet alanının yaygınlığı ve hizmet sunduğu hedef kitlenin kapsayıcı olması nedeniyle birçok kişiyi ilgilendirmektedir.

İçerisinde bir çok proje barındıran Polnet sistemindeki bazı projelere örnek verecek olursak;

G.B.T. (Genel Bilgi Toplama) Projesinde aranan şahısların bilgileri tutulmaktadır. Eskiden 45 dakika gibi büyük süreler alan sorgular 1-2 saniyeye kadar indirilmiştir.

Silah Ruhsat Projesinde bulundurma ve taşıma ruhsatı bulunan vatandaşlarımızın silah ve şahıs bilgileri,

Terör Projesinde terör örgütleri ve yasadışı olaylara karışan şahısların, kullanılan araçların ve silahların bilgileri,

Partiler Projesinde parti ve kurucularının bilgileri,

Sendikalar Projesinde sendika ve kurucularının bilgileri,

Dernekler Projesinde dernek kurucularının bilgileri, genel kurul bilgileri,

Basın Yayın Projesinde ülkemizdeki basılı yayınların bilgileri,

Yabancılar Projesinde Türkiye’de bulunan ve Yabancılar Şubelerinde kayıtları tutulan, bütün yabancı şahısların kimlik bilgilerine ek olarak ikamet, vize, suç, refakatçı, pasaport, giriş kapısı ve diğer şahıs bilgileri tek bir veri tabanında tutulmaktadır.

İLTİCA PROJESİ : İltica eden Yabancı şahısların, hastalık, kamp, aile tutukluluk, akrabaları ikametgahları ve pasaport bilgilerinin tutulduğu projedir.

KAÇAKÇILIK PROJESİ : Proje ile Türkiye’de kaçakçılık suçuna (Narkotik, mali, silah, organize) karışmış yabancı ve türklerin karışmış olduğu bilgiler tutularak, bu bilgiler doğrultusunda olabilecek olayları engellemek.

ARŞİV VE FİŞ TETKİK PROJESİ :  Digital arşiv projesinin de  devreye girmesi ile birlikte scannerden çekilip şahıs bilgileri girilen dosyaların hem yeni işleme başlayan Digital arşivde hem de eski fiş tetkik projesinden fiş tetkiklerinin yapılmasını sağlar.

DİGİTAL ARŞİV PROJESİ : Emniyet Genel Müdürlüğü Arşiv ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığına ait mahzenlerde arşivlenen dosyalar scanner’dan taranarak gerekli bilgilerinin girildikten sonra bu dosyaların artık mahzenlerden alınması yerine Polnet ortamında bilgisayardan incelenebilmesini hedefler.

DETAYLI SORGULAR PROJESİ : Proje içerisinde yer alan rutin sorgulardan ayrı olarak çapraz sorgulama ve eksik bilgilerden sorgulama yapabilmeye müsait projedir.

ŞAHIS BİLGİLERİ : Polnet veri tabanına tüm şahıs bilgilerinin kaydedildiği projedir.

PERSONEL BİLGİLERİ : Yetkisiz erişimleri önleme ve kullanıcı kod – şifre takibinin sağlıklı bir şekilde takibi için Personel bilgilerinin tutulduğu projedir.

Emniyet Bilgi sistemleri  İstatistik Programları ve Analiz Programları hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. İstatistik Programları tarih, olay, şahıs, eşya, yer yada daha geniş, çapraz boyutlarda birden fazla değeri karşılaştırarak analiz yapmayı sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu oluşturulan istatistiki yapı Karar Destek Sisteminin temel altyapısıdır. 

You cannot copy content of this page