Cuma , Kasım 15 2019
Ana Sayfa / Genel / Gürültü kabahati

Gürültü kabahati

Gürültüyü tespit etmeden ceza yazmak uyvun değildir, bununla ilgili kabahatler kanunu MADDE 36.

(1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.

2019 yılında bu ceza 153 TL olarak belirlenmiş olup kişilere uygulanan ceza miktarı bu kadardır.

Bu habere de bakabilirisiniz

polis365

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 36

XIII. Hakların Korunması ile İlgili Hükümler A. Hak Arama Hürriyeti(Değişik: 3.10.2001-4709/14 md.) Herkes, meşrû vasıta …

Bir cevap yazın