Cmk 134. cep telefonu? Cep telefonu inceleme kararı CMK? Rızaen telefon inceleme tutanağı

24.03.2019

Cmk 134. cep telefonu? Cep telefonu inceleme kararı CMK? Rızaen telefon inceleme tutanağı

Mahkeme veya savcılar, herhangi bir suça karışmış olanların veya hakkında suçlama olan kişilerin kişisel elektronik cihazlarının incelemesini isteyebilir. Bu kolluk kuvvetlerinin daha fazla delil ve bilgi sahibi olması açısından istenir. Kolluk görevlisi elinizdeki telefona suçta kullanıldığı veya suça ilişkin delil elde edildiği gerekçesi ile el koyabilir, bunu karıştırabilir ve bu durumda Whatsapp’a da ulaşabiliyorsa, mesajlarınızı ve rehberiniz ile resimlerinizi inceleyebilir

(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir.

(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere elkonulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir. 

(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır.

(4) Üçüncü fıkraya göre alınan yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır.

(5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır.


İki yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren cürümler hakkında yapılan soruşturmalarda bilgisayarda, bilgisayar programlarında ve bilgisayar kütüklerinde arama, kopyalama ve aygıta geçici olarak el koyma yapılabilir.

Bunun için, söz konusu işleme başvurulmasının zorunlu olması gereklidir.

Bu husustaki kararın mutlaka hakim tarafından ve gizli olarak verilmesi gerekir. Bu karar, soruşturma evresinde sulh ceza hakimi tarafından gizli olarak verilecektir. Arama sonucu, suçla ilgili bilgi metin haline getirilecektir. Bilgiler şifreye bağlanmış ise ve bu nedenle giriş yapılamıyorsa, çözümün yapılabilmesi için araç ve gereçlere, aygıta geçici olarak el konulabilir. Çözümlemeden hemen sonra bilgisayardaki bilgilere zarar vermeden aygıtın ilgilisine hemen geri verilmesi gerekir.

Dikkat edilmelidir ki, bu maddenin amacı 107. maddeden farklıdır. 107. maddede bilgisayar işlemekte iken içeri girilmekte ve ilgilinin bundan haberi olmamaktadır. Bu maddede ise, durağan haldeki aygıtta araştırma, arama yapılmaktadır.

Maddenin öngördüğü geçici el koyma işlemine itiraz edilebilecektir.

You cannot copy content of this page