Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar para cezası 2023

04.11.2023

Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar para cezası 2023

6136 Sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanun, kuru sıkı tabancaların öldürme amacıyla kullanılabilmesi için yapılan değişiklikleri cezalandırmaktadır. Bu değişiklikler sonucu, kuru sıkı tabancaların öldürme potansiyeli taşıdığı durumlarda, suçlu bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası veya otuz günden yüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Madde 13 ise, ateşli silahlar ve bu silahlara ait mermileri yasaya aykırı şekilde satın alan, taşıyan veya bulunduran kişilere yönelik hükümleri içermektedir. Bu kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası veya otuz günden yüz güne kadar adlî para cezası uygulanır. Ayrıca, kuru sıkı tabancaları öldürme amacıyla kullanabilecek şekilde teknik değişiklik yapanlar da aynı cezalara tabi tutulur. Ayrıca, bu kanun kapsamında söz konusu silahların taşınması, suç işleyenlere veya onsekiz yaşından küçüklere satışı ve yönetmeliklere aykırı olarak satışı yasaklanmıştır. 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun ise bu silahların taşınması, suçlu veya çocuklara satışı ve yönetmeliklere aykırı şekilde üretilmiş olanlarının satışını yasaklamaktadır.

https://polis365.com/2021/02/09/kurusiki-ses-ve-gaz-fisegi-atabilen-silahlar/

Yukarıdaki yazımızda konu hakkında tüm detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz, yazımız konu hakkında güncel ve kapsamlıdır.

You cannot copy content of this page