Polis Silah Bilgisi ve Atış, Silah Tertibatları nelerdir? Silah Parçaları isimleri, tanıtımı

16.10.2023

Polis Silah Bilgisi ve Atış, Silah Tertibatları nelerdir? Silah Parçaları isimleri, tanıtımı

SİLAH BİLGİSİ

Polis; 3201 sayılı yasadan silah taşıma yetkisini, 2559 sayılı yasadan da silah kullanma yetkisini alır.

SİLAH KULLANMANIN HUKUKİ ŞARTLARI

Polis, 2559 Sayılı PVSK’nın 16. Md.ne göre aşağıda yazılı hallerde silah kullanmaya kullanabilir

1) Nefsini müdafaa etmek,

B) Başkasının ırz ve canına vuku bulan ve başka suretle men’i mümkün olmayan bir taarruzu savmak için,

2) Ağır cezayı gerektiren bir suçtan maznun olarak yakalanıp nezaret altında bulunan veya herhangi bir suçtan mahkum ve mefkuf olup da tutulması veya nakli veya sevki polise emir ve tevdi olan şahısların kaçmaları veya bu maksatla polise taarruzları halinde yapılacak ihtarlara itaat edilmemiş ve kaçmaya ve taarruza mani olmak için başka çare bulunamamışsa,

3) Korumakla görevli olduğu mevki veya elindeki silaha yahut kendisine teslim edilmiş olan karakolhane ile şahıslara karşı vuku bulacak taarruzu başka suretle def’e imkan olmamışsa,

4) Ağır cezayı müstelzim ve meşhud cürüm halinde bulunan suçlarda suçlunun saklı olduğu yerin arandığı sırada o yerden şüpheli bir şahıs çıkarak kaçtığı ve “Dur” emrine kulak asmadığı görülerek başka türlü ele geçirilmesi mümkün değılse,

5) Ağır hapsi müstelzim bir suçtan dolayı maznun veya mahkum olup da zabıtaca aranmakta olan bir şahsın yakalanmasına teşebbüs edildiği sırada kaçar ve “Dur” emrine de kulak asmayarak başka türlü ele geçirilmesi mümkün değilse,

6) Vazife esnasında polise tecavüze veya karşı koymaya elverişli aletlerin ve silahların teslimi emredildiği halde emrin derhal yerine getirilmeyerek karşı gelinmesi veya teslim edilmiş silah ve aletlerin zorla tekrar alınmasına kalkışılmışsa,

7) Polisin vazifesini yapmasına yalnız veya toplu olarak mukavemette bulunulmuş veya taarruzla karşı gelinmişse,

8) Devlet nüfuz ve icrasına silahlı olarak karşı gelinmişse,

POLİSE SİLAH KULLANMA YETKİSİ VEREN KANUN MADDELERİ

1– 2559 Sayılı P.V.S.K. ; Md- 16

2– 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu; Md-4

3– 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu; Md-23

4– 1481 Sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun: Md-1; Md-2; Md-3

5– 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun; Md-11

SİLAH: Uzaktan veya yakından, canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne silah denir.

ATEŞLİ SİLAHLAR

Ateşli silah; özel şekil ve niteliği bulunan mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafelere atabilen aletler olarak tanımlanır. 2’ye ayrılır:

1- Ağır Ateşli Silahlar: Birden fazla kişi tarafından kullanılan tahrib gücü fazla olan ateşli silahlardır Top, roket, uçaksavar gibi silahlardır.

2- Hafif Ateşli Silahlar: Bir kişi tarafından kullanabilen, tahrib gücü daha az olan ateşli silahlardır. Bu gibi silahlar sıklıkla ferdi suçlarda kullanılır. Bunlar da ikiye ayrılır:

a) Uzun Namlulu Hafif Ateşli Silahlar: Harp Tüfekleri. Av Tüfekleri.

b) Kısa Namlulu Hafif Ateşli Silahlar: Bu tür silahlara genel olarak tabanca denilmektedir. Kendi aralarında çalışma şekillerine göre guruplara ayrılırlar.

Tek Atışlı Tabancalar: Yivli ve yivsiz tipleri vardır. Namlusu kesik ve dipçiği olmayan av tüfekleri gibidir. Tek atışlı tabancalar ikiye ayrılır:

1- Tek namlulu tek atışlı   2- Birden fazla namlulu tek atışlı

Toplu Tabancalar: Toptan (silindir) dolan topu yana açılan namlusu üstten kırılan tipleri vardır. Toplarında 5,6,7 veya daha fazla sayıda fişek alabilecek top yuvaları bulunabilmektedir.Yaygın olanları 5 ve 6 fişek kapasiteli olanlarıdır.

Otomotik Tabancalar: Kendi kendine fişek yatağına fişek süren ve boş kovan atan silahlardır. Ancak ilk dolduruş atıcı tarafından yapılır. Sonraki dolduruşlar kendiğilinden olur. Ateşleme sistemlerinin yapısına göre bu silahlar yarı ve tam otomatik olarak iki guruba ayrılır:

Yarı otomotiklerde tetik ayrı ayrı çekilmesi gerekir. Tam otomatiklerde bir kere tetik çekildiğinde bırakmamak kaydıyla şarjördeki tüm fişekler bitinceye kadar devam eder.

Ateşleme sistemlerine göre silahlar; yarı otomatik, yarı-tam otomatik, yarı darbeli-tam otomotik, tam otomatik (makinalı) olarak sınıflandırabiliriz.

Makinalı Tabancalar: El tabancalarından daha büyük ve şarjör kapasiteleri daha fazladır. Hem yarı otomatik ve hem de tam otomatik ateş etmelerini sağlayan düzenleri vardır. Gerektiğinde, her iki atış ayarından bir tanesi bir mandal veya ikinci bir tetik vasıtasıyla seçilebilir. Şarjör kapasiteleri 15 adetten 71 adede kadar değişebilmektedir.

Geri Tepme Sistemi

Fişeğin ateşlenmesi ile oluşan barut gazının etkisiyle sürgünün geri gitmesi ve buna bağlı olarak tırnağın boş kovanı geri çekip çıkarıcıya çarptırırarak dışarı atması ve aynı zamanda horozu (iğneli ateşleme sistemine sahip silahlarda iğneği) kurması, yerine getiren yay (irca yayı) sayesinde ileri giden sürgünün şarjörünün en üstünde bulunan fişeği fişek yatağına sürmesi olayı, geri tepme sistemini oluşturur. Otomatik tanımı ile eş değerdir. Geri tepme sistemi ile çalışan silahlar şarjörle beslenirler.

Yüksek Güç (HP)

Geri tepmeli silahlarda ateşlemeyi müteakip mermi çekirdeği namluyu terk edene kadar, boş kovanın fişek yatağından geri çekilmesini geciktiren sistemler o silaha yüksek güçlülük (HP) özelliği kazandırır. (Örnek, 14’lü Brownig, CZ-75, Ruger gibi silahlarda bu özellik sürgü ile namlunun kitlenmesine dayandırılmış MP-5 de ise makaralı sistem kullanılmıştır.

Tek Hareketli Atış:Tetiği çekmek ile yalnız kurulu durumdaki horozu düşürdüğümüz sistemdir.

Çift Hareketli Atış:Tetiği çekmeye bağlı olarak horozun kurulmasının ve düşmesinin birlikte olduğu sistemdir.

TABANCALARIN BAŞLICA PARÇALARI

Namlu: Mermi çekirdeğinin hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş madeni bir borudur. Otomatik silahlarda namlu ile fişek yatağı birbirinin devamı olarak bir parça üzerine yerleştirilmiş bir şekildedir. Ancak, toplu tabancalarda fişek yatağı görevini silindirdeki top yuvaları yapar ve namlu tamamen ayrı bir parça halindedir.

Namluların madeni yapılarında krom, nikel, çelik ve karbon bulunmaktadır. Namluların içleri ile yiv ve setler matkap ile delinip açılabileceği gibi dövme suretiyle de elde edilebilmektedir. Bu ikinci tip namlullara dövme namlu denir. MP-5 makinalı tabancalar ile G-3 piyade tüfeklerinin namluları bu yöntem ile yapılmaktadır. Çeşitli silahlarda namlular sabit veya hareketli olabilmektedir. Bazı tabancaların namluları perçin ve pim ile çerçeveye sabitleştirilmiş olup, ateş etme esnasında hareket etmediği gibi, söküp takmalarda da çerçeveden alınmaz ve sabit kalırlar (Walter, Cezka, Kırıkkale, Vezeör tabancaları ile Baretta, Sten ve M-5 tabancaları gibi).

Diğer bir gurupta ise namluları söküp takmak sırasında çerçeveden ayrıldığı gibi, aynı zamanda ateş etme anında da ileri-geri veya aşağı-yukarı dönmek suretiyle hareket edebilmektedir.(14’lü Brownig, CZ-75, Tokarev, Map, Colt, Cezka-Vezeor ve Smith-Wesson, Mob 59)

Destek: Otomatik silahlarda fişek yatağındaki fişeğin namlu içine kaçmasını önleyen kovanın uç kısmının dayandığı yerdir.

Yiv: Namlunun iç kısmında bulunan girintilere denir.

Set: Namlunun iç kısmında bulunan çıkıntılara denir. Yiv ve setler birbirine paralel ve helezon şeklinde olup, sağa veya sola dönerli bir şekilde bulunurlar. Yiv ve setler çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar. Çekirdeğin dönerek gitmesi havada takla atmasını önler, atış menzilinin uzaması, deliş gücünün artması ve hedefe çekirdeğin uç kısmının daha kuvvetli vurmasını sağlar.

9mm. Parabellum tabancaların namlularının setleri arasındaki çapı 8.85 mm, yivleri arasındaki çapı 9 mm olmasına karşılık 7.65 mm çapındaki Parabellum tabancalarının setleri arasındakı çapı 7.65 mm., yivler arasındaki çapı ise 7.85 mm’dir. Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye ÇAP denir. Eğer setler karşılıklı gelmiyorsa, set varmış gibi kabul edilerek çap ölçümü yapılır.

Rayyür: Setlerin kurşun üzerinde veya mermi çekirdeği gömleği üzerinde silaha özgü bıraktığı izlerdir.

Rampa: Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir.

Çap; Batı ülkelerinde “mm”, ABD, İngiltere gibi bazı Anglo-Sakson ülkelerinde de “Calibre” olarak ifade edilmektedir. Ancak bu ölçü birimlerinde Amerika 1″inch”in I/100’ü, Ingiltere ise 1/1000’ni kabul etmektedirler. Bir inch 25.4mm’dir. Bu durumda kalibre=25.4/100 veya kalibre=25.4/1000 olarak ifade edilmektedir. Kalibrenin mm olarak karşılığını bulmak gerektiğinde mm=kalibre x inch/100 olacaktır.

Örnek: 38 kalibre kaç mm’dir?

38×25.4/100=38×0254=9.652 mm

Fişek Yatağı; Atışa hazır fişeğin işgal etmiş olduğu yerdir. Otomatik tabancalarda namlunun hemen arkasında bulunur. Fişek yatağı namluya bitişik halde olup onun devamı durumundadır. Fişek yatağı çapı namludan biraz daha geniştir ve yiv setlerin bittiği yerden devam eder. Fişek yatağında. yiv ve setler bulunmaz. MP-5 ve G-3’lerin fişek yataklarında gaz kanalları bulunur. Namludaki yiv ve setlerle karıştırılmaması gerekir. çünkü helozon şeklinde olmayıp, namlu eksenine paralel ve düz bir şekilde uzanırlar.

Toplu tabancalarda ise fişek yatağı namludan ayrıdır. Bu silahlarda fişek yatağı görevini silindirdeki top yuvarlaklarından herbiri ayrı ayrı yapar.

Fişek yatağının genişliği, kullanılan fişeğin çapından çok az büyükce olmaktadır. Böylece fişeğin fişek yatağına rahatlıkla dolduruş yapılması sağlanmaktadır.

Hazne:Atış için sırada bekleyen fişeklerin bulunduğu kısımdır. Otomatik tabancalarda hazneyi şarjör oluşturur, toplu tabancalarda ise hazneyi silindirdeki top yuvaları oluşturur. Şarjörlerin silah üzerinde yerleştirilmiş olduğu bölgelere şarjör yuvası denilmektedir. Şarjör ile birlikte şarjör yuvası “hazneyi” oluşturur.

Kovan atma tertibatı: Fişek veya boş kovanı fişek yatağından çıkartmaya yarayan tertibattır.

Otomatik Tabancalarda;

Fişek yatağında bulunan fişek ateş edilince meydana gelen barut gazı basıncı, (çekirdek namluyu terkederken) ters yönden kovan dip tablasına gelen basınç mekanizmayı geriye doğru iter. Bu itme sırasında sürgüde bulunan tırnak yardımıyla kovan da geri gelir. Arka tarafta bulunan çıkarıcıya çarpan kovan, kovan atma boşluğundan dışarı atılır. Sürgü ileriye giderken şarjörün en üst sırasındaki fişeği de fişek yatağına sürer.

A- Tırnak, B- Boş kovan atacağı, C- Tırnak yayı, D- Kovan, E- Tırnak yayının itme yönü F- Tırnağın devamlı etki altında kalan ve kovana doğru itilme yönü.

Toplu Tabancalarda;

Namluları ve silindirleri sabit olan toplu tabancalarda, namlunun yan tarafına veya altına konulan bir harbi yardımıyla top yuvalarındaki fişek veya kovanlar teker teker geriye doğru itilmek suretiyle çıkartılır.

Namluları, silindir ile birlikte çerçeveden açabilen toplu tabancalar ile, yanlız silindiri bir mandal vasıtası ile çerçeveye kilitlenip açılabilen toplu tabancalarda; silindirin gerisine ve silidirin içerisine yerleştirilmiş tüm fişekler kovanın dip kısmındaki çıkıntıya takılarak, yıldız şeklindeki tırnak tarafından dışarıya doğru çıkartılırlar.

Nişan tertibatı; Namludan çıkacak olan çekirdeğin isabetli olarak hedefe yönelmesini sağlayan gözetleme tertibatıdır. Arpacık ve gezden oluşur.

Arpacık namlu ağzına yakın, sürgü veya namlu üzerinde bulunur. Dikdörtgen, üçgen, koni, küre ve çember içerisine yerleştirilmiş değişik şekillerde bulunmaktadır.

Gez fişek yatağına isabet eden bölgenin üst kısmında veya sürgünün bu bölgeye yakın kısmının üzerinde bulunmaktadır. Şekilleri; üçgen, dikdörtgen, yarım daire veya tam daire olabilmektedir.

Ateşleme tertibatı; Silahın kapsüle darbe yaparak barutu tutuşturmaya yarayan kısmıdır.

Horozlu Sistem; Silahı ateşlemek amacıyla kapsüle yapılan darbe direkt olarak horoz tarafından gerçekleştiriliyorsa bu sisteme horozlu sistem denir.

Ateşleme Çekiçli ve İğneli Sistem; Ateşleme çekicin yaptığı darbeyi, iğne vasıtası ile kapsüle ileten sisteme ateşleme çekiçli ve iğneli sistem denir.

İğneli Sistem; Bu sistemde horoz yoktur. Bir yay vasıtası ile kurulan iğnenin kapsüle darbe yapması sisteme iğneli sistem denir.

FİŞEK (Mermi): Çekirdek, kovan, barut ve kapsülden oluşan bir bütündür.

Fişekler çeşitli kıstaslara göre gruplandırılmaktadır:

Merkez veya Kenar Vuruşlu;

Ateşleme maddesinin bulunduğu yere, yani kapsülün bulunduğu bölgeye göre gruplandırılır.

Toplu veya Otomatik; Kovan dip tablalarının geniş (çıkıntılı) veya kovan gövde genişliğinde girintili oluşuna göre sınıflandırılabilir.

Browning veya Parabellum Tipi; Çekirdeğin uç kısmının kütlüğüne veya sivriliğine göre ayrılırlar. Çekirdek ucu; küt olanı Browning tipi, sivri olanı Parabellum tipidir.

KAPSÜL: Genellikle, ince tabaka halinde pirinç, bakır veya nikelden yapılmaktadır. Ateşleme iğnesi veya horozun darbesi ile ateşlenir ve meydana gelen ateş alev kanallarından geçerek barutu ateşler.

İLK HIZ: Fişek çekirdeğinin namluyu terk ettiği andaki hızıdır. Bu m/sn. olarak belirtilir.

İlk hızları farklı olan fişek çekirdeklerinin menzilleri de farklı olur. İlk hızı yüksek olan çekirdeklerin menzili daha uzundur.

Yer çekimi ve havasız bir ortamda mermi yolu sonsuza doğru uzanan bir doğru gibidir. Havasız ortamda, yer çekimi olan bir yerde yapılan atışta mermi yolu düzgün bir paraboldür. Yükseliş ve düşüş açıları eşittir, tepe noktası mermi yolunun tam ortasındadır.Menzil daha uzundur.

Yer çekimi ve havanın karşı koyması mermi yolunu etkiler, atışlarda düşüş açısı yükseliş açısından daha büyüktür, tepe noktası hedefe daha yakındır. Yükseliş kısmı uzun açılış kısmı daha kısadır. Yer çekimi namluyu ilk hızla terkeden mermi çekirdeğini de etkileyerek yer merkezine doğru çeker. Yer çekimi gücü deniz seviyesinden olan yüksekliğe göre değişir. Çekim gücü deniz seviyesinden yükseldikçe azalır.

TABİİ YAN: Namlu içindeki yiv ve setlerin kendi ekseninde fişek çekirdeğine verdikleri dönüş hangi tarafa ise o tarafa doğru bir sapma getirir. Bu sapma ilk hıza ve dönüş hızına göre artar veya azalır. Bu sapmalar nişangah ayarlaması ile giderilmektedir.

Fişek çekirdeğinin ağırlığı: Ağırlığı daha fazla olan olan daha uzağa gider.

Havanın yoğunluğu:Atmosfer basıncına, ısıya ve neme göre değişir. Havanın yoğunluğu arttıkça menzil kısalır, kısa mesafeli atışlarda önemli bir etkisi olmaz.

Havanın ısısı: Havanın yoğunluğunu değiştiren bir faktördür. Havanın ısınması yoğunluğu azaltacağından menzil uzamasına sebep olur.

Rüzgar: Karşıdan eserse menzili kısaltır, geriden eserse menzilin uzamasına sebep olur. Yandan eserse sapmalara sebep olabilir.

Fişek çekirdeğinin şekli: Çekirdeğin çapı ufak olanlar havayı daha kolay delerler. Sivri olan fişek çekirdekleri küt olanlara göre havanın karşı koymasını daha iyi deleceğinden menzili uzun olur. Yakın atışta çekirdek hedefin fiziki yapısından etkilenerek şekil değiştirebilir.

Kinetik enerji: Merminin bir noktada iş görme gücüne kinetik enerji denir.

Çekirdek

a) Sert Kurşun: Bu, toplu tabancalarda çok yaygın olarak kullanılan bir tiptir.

b) Metal Gömlekli: Bu çekidekler, dip kısmı hariç diğer yerleri sert bir metal gömlek ile kaplanmış kurşun bir nüveden ibarettir. Pirinç, bakır, bakır-nikel, yaldız metal veya çelik bulunmaktadır. Gömleğin fonkisyonu, çekirdeğin delici gücünü arttırmasıdır.

c) Yumuşak Uçlu: Bu tip çekirdeklerde, sert madeni gömlek uç kısmı hariç diğer bölgeleri kaplar. Böyle yapıda bir çekirdek, canlılara karşı kullanıldığında, çarpma anında genişleyerek durma miktarını arttırmaktadır.

d) 38 Calibre Fişekler: Smith-Wesson ve Colt toplu tabancalarında kullanılmak üzere imal edilmişlerdir. Fişek kovan boyu değiştiği gibi, çok değişik şekil ve yapıda çekirdeklere sahiptirler.

38 ve 41-45 kalibre toplu tabancalarda; “MAGNUM” tabir edilen daha yüksek güçlü fişekler vardır. Bunların normallerinden yegane farkı, daha yüksek bir ilk hız ve enerjiye sahip olmalarıdır.

FİŞEĞİN ATEŞLENMESİ

        Kapsül içerisinde bulunan çok hassas patlayıcı madde, iğne veya horoz darbesiyle infilak (patlar) eder. Kapsül maddesinin meydana getirdiği alev, alev kanalarından geçerek baruta ulaşır. Kapsül alevi tarafından tutuşturulan barut yanmaya başlar. Yanan barut çok miktarda ve süratle genişleyen barut gazını meydana getirir. Kovan içerisinde genişleyen barut gazı, öncelikle en zayıf yönde bulunan çekirdeği kovandan ayırır ve namlu içerisinden iterek hızla dışarıya fırlatır. 

ÇEŞİTLİ ATIŞ VE DURUŞ POZİSYONLARI

a) Tek elle duruş pozisyonu,

b) Çift elle atış pozisyonu,

c) Çökerek atış pozisyonu,

d) Oturarak atış pozisyonu,

e) Yatarak atış pozisyonu,

f) Sutre gerisi atış pozisyonu,

NİŞAN HATTI: Göz, gez, arpacık ve hedefin aynı düzlem üzerinde olmasına nişan hattı denir.

Nişan hattı, dört ayrı noktanın birleştirilmesinden meydana gelen düz bir hattır. Kısaca: Göz, gezin üst kenar ortak noktası, silme arpacık tepesi ve hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hatta nişan hattı denir.

KIRIKKALE TABANCASI

Kırıkkale Tüfek Fabrikasında ilk defa 1944 yılında deneme olarak, Beratta ve Walther tabancaları örnek alınarak imal edilmeye başlandı. 1945 yılında da Walther modeline uygun olarak KIRIKKALE tabancalarının seri şekilde imalatına başlandı. Standart olarak 9 mm. ve 7,65 mm. çaplarında, yarı otomatik, çift hareketli (double action) ve 7 adet fişek kapasiteli şarjör ile beslenen bir tabancadır. Set adedi (Soğa döner) 6 dır.

Emniyeti:

a) Mandal Emniyeti

b) Tetik Emniyeti: Emniyet açık iken, tetik ÇEKILMEDIKÇE, düşme, çarpma veya horozun kurulu durumdan kurtulup düşmesi ile kendiliğinden ateş alması önlenmiştir.

c) İkaz Pimi

CZ – 75 (BRNO VZ 75) ÇEKOSLOVAK YAPISI MODEL 75 ÇEK 16’LISI

CZ 75 tabancanın üç ayrı yerinde seri numarası bulunur.

a- Fişek yatağının üzerinde (kovan atma boşluğundan görülür),

b- Sürgüsünün sağ yan yüzeyinde,   c- Çerçevesinin sağ yan yüzeyinde.

CZ 75 B Tabanca MKEK tarafından üretilen fişekler dahil CIP ve SAAMI Standartlarına göre üretilen 9 X 19 mm çapında tüm fişeklere uygundur.

Mod. 75, geri tepme sistemiyle çalışan, yarı otomatik ve 15 adet fişek kapasiteli şarjörle beslenen bir silahtır. CZ 75 B, çift hareketli çalışan (Double Action) yarı otomatik 9 mm çaplı bir tabancadır.

Emniyeti

1-Mandal (Parmak) Emniyeti

2-Horoz Emniyeti

3-İğne Pimi Bloklama Emniyeti

Teknik Özellikleri

Çapı:9x 19 mm. (Parabellum tipi)

Set adedi (sağa döner):6 adet

Şarjör kapasitesi:15 adet

Ilk hızı (ortalama):370 m/sn.

Tabancanın parça sayısı:55

(14)’LÜ BROWNİNG TABANCA

Browning tabancaların iki veya üç ayrı yerinde seri numaraları bulunmaktadır.

-Namlunun gerisinde, fişek yatağının üzerinde (kovan atma boşluğundan görülür).

-Sürgünün üzerinde (kovan atma boşluğunun hemen altında).

-Gövdenin üzerinde (tetiğin hemen üst tarafında).

Browning tabancalar, geri tepme sistemi ile çalışan, yarım otomatik ve sarjörü 13 adet fişek kapasiteli, (31) adet fişek kapasiteli olanlarda mevcuttur. Bir fişek de fişek yatağında olmak kaydıyla kapasiteleri 14 mermi olan yüksek güçlü bir silahtır.

II.Dünya savaşındaki Alman modeli hariç, diğerlerinde sarjör, sarjör yuvasına yerleştirilmedikçe, ateşlemeyi önleyen bir sarjör emniyet düzeni vardır. Hepsinde de 9×19 mm. fişek kullanılır. Tek hareketli (Single-Action) bir silahtır. Tetik çekildiğinde horoz kendiliğinden kurulmaz.

Teknik Özellikleri

Çapı9 mm. (Parabellum)

Set adedi (sağa döner)6 adet

Şarjör kapasitesi13 adet.

Ilk hızı376 metre/saniye

Emniyeti

a) Mandal Emniyeti      b) Horoz Emniyeti         c) Şarjör Emniyeti

SMITH WESSON (Mod. 10) 38 KALİBRE TOPLU TABANCA

Sağlam bir çerçeve içerisine, sola doğru açılır ve kapanır, 6 adet 38 kalibrelik fişek kapasiteli bir silindiri mevcuttur. Tek hareketli (single – action) ve çift hareketli (double – action) olarak ateş edebilir. Her iki tür ateş etmede de, silindir, fişek yuvaları namlu hizasına gelecek şekilde döner, Tetiğin serbest bırakılması, horozun tekrar atışa hazır duruma gelmesini sağlar.

Tabancaya hiç bir emniyet parçası monte edilmemiştir. Ancak tetik çekilmedikçe, tabanca ateş almaz. Gerek horozu kurarken ve gerekse çift hareketli atışlarda tetik çekilirken, silindir saat yönünün tersine döner.

Teknik Özellikleri

Çap 38 kalibre (9,65 mm)

Set adedi (sağa döner)4 adet

Fişek kapasitesi 6 adet

RUGER (P 85) MARKA TABANCA

Ruger (P 85): Geri tepme sistemi ile çalışan 9 mm. çapında Parabellum tipi fişek kullanan 16 adet fişek kapasiteli (fişek yatağı dahil) yarı otomatik, tek hareketli (Single-Action) ve çift hareketli (Double-Action) bir tabancadır.

Teknik Özellikleri

Çap (kalibre):9 x 19 mm (9 mm. Nato)

Çalışma sistemi:Yarı otomatik (Geri tepmeli, kilitleme sistemli)

Set adedi:6 adet. (sağa döner)

Şarjör kapasitesi:15 adet

Ilk hızı:375 m/sn.

Emniyeti

a) Mandal Emniyeti

b) İğne Kilit Pim Bloku

MP-5 MAKİNALI TABANCA

Batı Alman, Heckler – Koch firmasının en ileri imalat metodlarına uygun olarak geliştirdiği; 9×19 mm. Parabellum fişek atan makinali tabancadır. Sabit namluludur. Geri tepme sistemine göre çalışır. Mekanizma boşluğunda bulunan makaralar sayesinde barut gazı basıncından maksimum yararlanır. Kabze ve tetik gurubunun sol yanında bulunan atış ayar mandalı sayesinde yarı otomatik ve tam otomatik olarak atış yapabilmektedir. Şarjör kapasitesi 15-20-30 olan çesitleri bulunmaktadır.

Atış ayar mandalı kabzenin sol tarafında bulunur. Emniyet (E), tek atış (yarı otomatik) (T) ve sürekli atış (tam otomatik) (S) için ayarlanabilir. E,T,S harfleri kabzenin sağ kenarında da yazılıdır.

MP-5 K: Dipçiksiz ve kısa namluludur.

Teknik Özellikleri

Çapı: 9 mm. (parabellum)

Ilk hız yaklaşık:400 metre/saniye

Set adedi (sağa döner):6

Ana parçaları:

1– Gövde, namlu, kurma kolu ve nişangah gurubu

2– Mekanizma ve iğne gurubu

3– Kabze, tetik ve horoz gurubu

4– Uzun (sabit) ve açılır-kapanır dipçik

5– El kundağı

6– Şarjör

7– Taşıma kayışı

8– Aksesuar

TABANCALARIN GENEL OLARAK TUTUKLUK ŞEKİLLERİ, SEBEBİ, GİDERİLMESİ

1-Mekanizma şarjörden mermi almıyor ve ileri gidiyorsa;

a- Şarjör iyi takılmamış olabilir;şarjörü yerine iyice oturt.

b- Şarjör gevşek olabilir;şarjör çıkarma mandalını kontrol et; uygun değilse bakıma gönder.

c-Şarjör ağzı kenarları deforme olmuş olabilir;şarjörü değiştir ve arızalı olanı tamire yolla,

2-Boş kovan dışarı atılmıyorsa;

a- Tırnak veya tırnak yayı kırık olabilir;tamire yolla.

b- Kovan atacağı arızalı olabilir;tamire yolla.

c- Fişek yatağı kirli olabilir;fişek yatağını ve gaz kanallarını temizle.

3-Kapsül ateşlenmiyorsa;

a- Iğne,Iğne ucu veya Iğne yayı kırık olabilir;tamire yolla b- Iğne ucu kırıktır

b- Fişek hatalı olabilir;başka fişek kullan.

4-Mekanizma kapanmıyor, doldurma düzenli değilse;

a- Fişek yatağı kirli veya namlu tesbit parçası olabilir;temizle.

b- Fişek hatalı olabilir;fişeği değiştir.

c- Yerine getiren yay esnekliğini kaybetmiş olabilir;tamire yolla.

5-Mekanizma yerine muntazam oturmuyorsa;

a- Fişek yatağı kirli olabilir;temizle.

b- Şarjör yerine oturmamış olabilir şarjörü yerine oturt.

c- Şarjör kirli veya deforme olabilir;şarjörü temizle, başka şarjör kullan; aksi halde tamire yolla.

d- Islak, eğri kovan veya mermi çekirdeği olabilir;şarjörü değiştir ve başka fişek kullan.

KİMYASAL SİLAHLAR

KİMYASAL MADDE MÜHİMMATI VE BUNLARI KULLANAN SİLAHLAR

A. 12 NUMARA SIVI (CN veya CS) GAZ FIŞEĞI

Barikatlara ve barikat arkasındaki kapalı yerlere karşı kullanmalarda yüksek derecede delicilik, ani ve muntazam gaz yayma ve etkileyici güce sahip, sıvı kimyasal gaz ihtiva eden bir gaz fişeğidir.

Polis Teşkilatında bu tür gaz fişeklerini atmak üzere ” MODEL 10″ otomatik, yivsiz ve setsiz tüfekler kullanılmaktadır. Aşağıda özellikleri belirtilen tüm 12 numara av tüfekleri ile daha kolay ve pratik olarak atılabilmektedir.

B. MODEL 10 (12 NUMARA OTOMATİK) GAZ TÜFEĞI

12 numara (CN veya CS) kimyasal madde ihtiva eden gaz roketlerini taşıyan fişekler bu tüfek ile atılmaktadır.

C. MP-5 veya G 1 GAZ ROKETI (TW 704-2, 4, T 70-7)

D. 38 MM. GAZ TÜFEĞI (NO 201 Z)

TANIMI

37 veya 38 mm. çapındaki roket ve fişekleri atmak için imal edilmiş çok basit ve sağlam yapıya sahip bir tüfektir.Gaz silahı olarak özel bir şekilde imal edilmiştir. Çift hareketli (double-action) ateşleme sistemine sahiptir.

BOMBA HUNİSİ (No. 450)

Az bir masraf ile bu gaz tüfeği, gaz el bombası atacak duruma getirilebilmektedir Sadece bomba hunisini takmak yeterlidir.Bu durumda bombayı 115 metreye kadar fırlatılabilmektedir.

ÖZEL NİŞAN CİHAZI (No.460)

Gerek fişek, roket atışlarında ve gerekse el bombası atışlarında hassasiyet temini için kullanılır. Gaz tüfeği namlusunun sol yan tarafına takılır. Nişan cihazı üzerinde atış zaviyeleri (açıları) bulunur.

E. GÖZ YAŞARTICI (NO.203, CN ve No.501 CS) KISA MESAFE FİŞEĞİ

Kısa mesafelerde kullanılmak üzere düşünülmüş 38 mm çaplı bir fişektir. No. 203 olanı CN ve No. 501 olanı CS maddesi ihtiva eder ve her ikisi de aynı iç yapıya sahiptir.

GOLİATH ROKETİ

Fişeğin  içinde  plastik  roket  bulunur.  Roket  dönüş  açılı kuyruğu  sebebiyle   düz  uçuş  yapar.

Z-201  tüfeği  ile  atılır.

RİOT  GAZ EL BOMBASI    CS-518

CN ve CS konfigürasyonlarında topaklanmış kimyasal madde silindirik el bombasının üst kapağında bulunan 4 adet çıkış kanalı ve bombanın tabanında bulunan alt çıkış kanalından boşalır. Yoğun bir duman bulutu ile birlikte ortama yayıldığında özellikle açık alanlarda kalabalığın kontrol edilmesinde kullanılır.

CN 119  /  CS 519  EL  BOMBASI

Kauçuk – lastik  top gövdelidir. CN  veya  CS  maddesi  konfigürasyonlarında topaklanmış kimyasal madde bombanın ekvator düzleminde bulunan 4 adet çıkış kanalından boşalır.

F-GÖZ YAŞARTICI SPREY (NO 280, 580 VE 282, 582)

Yakın mesafelerde kullanılmak ve kişilerin üzerinde taşıması amacıyla imal edilmiştir. Çok yakın mesafelerde kişisel savunmalar için ve kısa süre etkileyici özelliğe sahiptir. CN ve CS maddesi ihtiva eden çeşitleri olduğu gibi büyük ve küçük boy olarak da bulunabilmektedir.

PATLAYICI MADDELER

Hararet veya şok tesiriyle değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren katı, sıvı ve gaz halindeki kimyevi bir terkip veya karışımlardır.

PATLAMA: Katı, sıvı ve gaz halindeki patlayıcı maddelerin, kıvılcım (ateş), reaksiyon (Asit) ve şok (güç kaynağı) etkisiyle ateşlenmesi sonucu yüksek derecede ısı, ışık, gaz, ses ve basınç meydana getirerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına patlama denir.

ÇEŞİTLERİ

1.FABRİKASKON PATLAYICILAR

Fabrikasyon patlayıcılar güçlerine göre ikiye ayrılır.

1– Düşük güçte patlayıcılar,

Karabarut, dumansız barut gibi.

2-Yüksek güçte patlayıcılar,

TNT, C3, C4 patlayıcılar gibi.

Fabrikasyon patlayıcılar iki amaç için imal edilir.

1-Ticari amaçlar için (Dinamit, Dumansız barut vb gibi),

2– Askeri amaçlar için (TNT, PETN, C3 ve C4 vb gibi).

Fabrikasyon patlayıcılar üç halde imal edilir.

You cannot copy content of this page