Resmi araçların kazaya karışması? Polis ekip otosuyla kazaya karışmak?

10.10.2023

Resmi araçların kazaya karışması? Resmi araç trafik kazası Tutanağı? Resmi araçların kazaya karışması? Polis ekip otosuyla kazaya karışmak?

Bilindiği üzere geçen yıllarda Sayıştay Başkanlığı, bir il özel idaresine ait araçla, kazaya karışan şoförün, eğer kusurlu ise, sigorta tarafından karşılanmayan zararı karşılamakla yükümlü olduğuna karar verdi.

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 6. maddesinin B/6 fıkrası şu şekildedir:

“Teslim aldığı her çeşit motorlu araç, makina, cihaz ve teçhizatta kusuru ile hasara sebep olmak.” ( 6 AY KISA SÜRELİ DURDURMA )

Tüzüğe, 1998 yılında eklenen “ek 5. madde” ise şu şekildedir:

“Devlet malı araçla ya da görevliyken trafik kazası sonucu kusuruyla yaralamaya sebebiyet veren memura aylıktan kesme cezasının üst sınırı, ölüme sebebiyet veren memura 10 ay kısa süreli durdurma cezası verilir. Ancak, olayın şekline ya da kusurun derecesine göre; aylıktan kesme cezası gerektiren halde 4 ay kısa süreli durdurma cezası, 10 ay kısa süreli durdurma cezası gerektiren halde ise 12 ay uzun süreli durdurma cezası da verilebilir.”

Bunun dışında kaza sonrası tutanak tutulması gerekmektedir.

Aşağıdaki durumlarda KTT’nin doldurulamayacağı,  trafik kazası tespit tutanağının trafik zabıtası tarafından düzenleneceği genelgede açıkça ifade ediliyor:

  1. Sürücü belgesiz motorlu araç kullanıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanıyorsa,
  2. Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
  3. Sürücüde alkol ve akıl sağlığı şüphesi varsa,
  4. Kazaya karışan araçlardan birinin veya daha fazlasının kamu kurumlarına ait olması,
  5. Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
  6. Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
  7. Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortasının bulunmaması,
  8. Trafik kazası ölüm ve/veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa.

Sekiz faklı durumda trafik zabıtasının tutanak düzenleyeceği haller açıklanıyorken, bunlardan “Kazaya karışan araçlardan birinin veya daha fazlasının kamu kurumlarına ait olması” (d) fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

You cannot copy content of this page