Polis tayin grupları 2023

09.10.2023

Polis tayin grupları 2023

26 Şubat 2023 günü Türk Polis Teşkilatının heyecanla beklediği “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” Cumhurbaşkanı kararı ile resmi gazetede yayınladı..

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucunda; halen 1 Bölge Batı statüsünde bulunan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya il ve ilçeleri 2. Bölge Doğu statüsüne alınırken illerde görevli personelin burada çalıştıkları sürede şark görevi hizmetinden sayılması kararı alındı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucunda; halen 1 Bölge Batı statüsünde bulunan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya il ve ilçeleri ile burada kurulu bulunan 4 doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatları olarak, 4 il 48 ilçe, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olmak üzere toplam 56 birim 2. Bölge Doğu statüsüne alındı ve süreleri uzatıldı. Bahse konu illerde görevli personelin burada çalıştıkları süre şark görevi hizmetinden sayılacak. Ayrıca, deprem nedeniyle 2 Bölge Doğu kapsamına alınan birimler de dahil olmak üzere doğu illerinde bulunan; 15 il 99 ilçe ve 9 doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olmak üzere toplam 123 birim görev süreleri düşürüldü.

Şark ilerinde bulunan birimlerde görev süresini bitiren personelin ipkalı olarak kesintisiz bir biçimde aynı yerde görevlerine devam etmesi durumunda;

Hizmet süresi 6 yıl olarak belirtilen birimlerde toplamda 10 yıl

5 yıl olarak belirtilen birimlerde toplamda 8 yıl

4 yıl olarak belirtilen birimlerde toplamda 6 yıl

3 yıl olarak belirtilen birimlerde toplamda 4 yıl

2 yıl olarak belirtilen birimlerde toplamda 3 yıl kesintisiz olarak görev yapmaları durumunda ikinci sark görevini tamamlamasına imkan sağlayacak düzenleme getirildi.

Polis Tayin sonuçları ne zaman açıklanır? Polis tayin sonuçları 2023

Polis tayin atama sonuçları, başvuru yapan polislerin cep telefonu numaralarına SMS yöntemi ile gönderilecek. Ayrıca sonuçlara, POLNET sistemi üzerinden de erişim sağlanabilecek.

Polis tayin atama sonuçları nasıl öğrenilir sorusu başvuruda bulunan polis memurları tarafından takip ediliyor. EGM polis tayin tarihleri ve atama sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Geçtiğimiz hafta Komiser, Başkomiser ve Emniyet Müdürü terfi sonuçlarının EGM tarafından yayınlanmasının ardından gözler Polis yer değiştirme ve atama sonucuna çevrilmişti. Tayin başvurusu yapan polisler atama ve yer değiştirme işlemlerini, EGM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Güncel yönetmeliğe göre polisler artık 1. Hizmet bölgesinde 1. Grup ve 2. Grup illerinde, 2. hizmet bölgesinde de yine aynı şekilde 1. Grup ve 2. Grup illerinde zorunlu olarak görev yapacaklar. Polisler toplamda 2 bölge 4 grupta görev yapmış olacaklar.
1. Bölge
Birinci Grup
İkinci Grup

2. Bölge
Birinci Grup
İkinci Grup

Bölge Sistemi Hakkında Güncel Yönetmelik Maddeleri
Bölge Tespitine Ait Esaslar
Madde 4 :
Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller yurdumuzun emniyet ve asayiş, ekonomik, sosyal, kültürel, ulaşım imkanı ve şartları yönünden birbirine benzerlik ve yakınlıkları itibarıyla birinci bölge ve ikinci bölge olarak iki bölgeye ayrılmıştır. Her bölge kendi arasında iki gruba ayrılarak birimler toplam dört grupta sınıflandırılmıştır.

Bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde birimler, bölgeler, gruplar ve hizmet süreleri gösterilmiştir.

Bölgelerde ve Gruplarda Hizmet Zorunluluğu
Madde 5:
Personelin; iki bölge içerisinde yer alan dört grupta da görev yapması esas olup, ikinci bölgede yer alan her iki grupta da görev yapması zorunludur.

Zorunlu hizmet süresini tamamlayan personel atamaya tabidir. İkinci bölgede yer alan her iki grupta da görev yapan personelin, önceden görev yapmış olduğu grup ve ile tekrar ataması yapılabilir.

Bölgeler ve Gruplar
Madde 21 : Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanların atama ve yer değiştirmeleri için yurdumuz birinci ve ikinci bölge olmak üzere iki bölgeye ayrılmıştır.

Her bölge, kendi arasında iki gruba ayrılmış olup, birimler toplam dört grupta sınıflandırılmış ve hizmet süreleri ile birlikte ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

You cannot copy content of this page