Polis Eşi Durumu Gih olma? Polis Gih Memuru Şartları, ne iş yapar? Polis gih memuru maaşı 2023

08.07.2023

Polis Eşi Durumu Gih olma? Polis Gih Memuru Şartları, ne iş yapar? Polis memurunun eş durumu nedeniyle gih sınıfı memurluğuna geçmesi nasıl olur?

Eşiyle aynı ilde çalışan polis memurunun çalıştığı ildeki zorunlu hizmet süresi bitmesi durumunda, eşinin atanamayacağına dair evrak sunması halinde polis memuru gih sınıfına geçebilecek

Polis Eşi Durumu Gih olma? Polis Gih Memuru Şartları, ne iş yapar? Polis gih memuru maaşı 2023

Gih memuru en düşük memur maaşından biraz yukarıda alır, yani 23- 24 bin bandında alır.

Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek. Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.

Polis memurunun Genel İdare Hizmet Sınıfı’na geçmesi için 4 şart aranmaktadır.
1)
Eşinin görevi nedeniyle aynı yerde kalmak zorunda bulunması,
2) Polis memurunun biriminin hizmet süresini tamamlamış olması,
3) Eşinin başka bir ile atanamayacağına dair evrak sunması,
4) Polisin gih sınıfına geçmek için talepte bulunması,

Madde 39: Personelin, eşinin görevi sebebiyle görev yapmakta olduğu birimin hizmet süresinden daha fazla aynı yerde kalmak zorunda bulunması halinde, biriminin hizmet süresini tamamlamasına müteakip eşinin başka bir ile atanamayacağına dair belgeyi sunarak Emniyet Teşkilatı bünyesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfından bir göreve atanma talebinde bulunabilir.

Birinci fıkra kapsamında sınıf değiştirenler, yeniden Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamaz.

İlgili yönetmelik maddesinde “eşinin görevi sebebiyle görev yapmakta olduğu birimin hizmet süresinden daha fazla aynı yerde kalmak zorunda bulunması halinde” hükmünden açıkça anlaşılacağı üzere, bu madde aynı yerde çalışan eşler için geçerlidir. Eşiyle aynı ilde çalışan polis memurunun çalıştığı ildeki zorunlu hizmet süresi bitmesi durumunda, eşinin atanamayacağına dair evrak sunması halinde polis memuru gih sınıfına geçebilecek.

You cannot copy content of this page