Polis terör tazminatı 2023, İllerin terör tazminatı 2023 (Operasyon tazminatı)

09.03.2023

Operasyon tazminatı 2023, Operasyon tazminatı kaç gün üzerinden hesaplanır? İllerin terör tazminatları 2023 Polis terör tazminatı 2023 (Operasyon tazminatı), İllerin terör tazminatı 2023

Hatay terör tazminatı 2023, Ankara terör tazminatı 2023, Malatya terör tazminatı 2023, Kahramanmaraş terör tazminatı 2023, Adıyaman terör tazminatı 2023, İllerin terör tazminatı 2023

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van

2023 Ocak Ayı: 3,434 TL

Erzincan, Elazığ, Ardahan, Erzurum, Giresun, Iğdır, Kars, Osmaniye ve Tokat

2023 Ocak Ayı: 2.576 TL

Adana, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Sivas, İstanbul, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa

2023 Ocak Ayı: 1.938 TL

Ankara, Adıyaman, Gaziantep ve İzmir

2023 Ocak Ayı: 1.366 TL

Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre Artvin ve Bayburt illerinin Operasyon Tazminatı yoktur. Rakamlar ortalama yukarıdaki gibidir.

Operasyon tazminatı kaç gün üzerinden hesaplanır?

Operasyon tazminatı 375 sayılı KHK’nın 28. maddesine göre ödenmekte olup, ilgili madde şu şekildedir:

“Madde 28 – A) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgeler veya Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek kritik yörelerde özel harekat ve operasyon timi olarak görev yapan; Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunanlar ile sözleşmeli uçuş personeline, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere ve operasyonları fiilen sevk ve idare eden karargah ve bürolardan bu fıkra uyarınca alınacak Başbakan onayında belirtilenlerde görevlendirilen personele 9000, erbaş ve erlere 4500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere, fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ek tazminat, (B) fıkrasında yer alan tazminata ilave olarak ayrıca ödenir.

Tazminat ödenecek yerleşim birimleri, aylık veya günlük olarak ödenecek tazminat miktarları, tazminatın ödenme usul ve esasları, hangi hallerde kesileceği Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarının müşterek teklifi, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başbakan onayı ile tespit edilir.

Bu görevler nedeniyle meydana gelen engellilik ve yaralanmalarda tedavi süresince, hastalanmalarda ise hastanede geçen tedavi süresince (yedeksubay, erbaş ve erler terhis edilseler bile) fiilen görev yapma koşulu aranmaksızın ödeme yapılmaya devam edilir. Ancak bu hallerdeki ödemeler hiçbir şekilde 24 ayı geçemez ve 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun ile 28/02/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun uyarınca ödenecek tazminat konusunda avans verilmesi dışında kesin bir işlem yapılması halinde de sona erer.

Devletin aktif istihbarat görevlilerinden bu yerleşim birimlerinde emniyet ve asayişe yönelik olarak fiilen aktif istihbarat görevi yapanlar hakkında da görevin risk ve zorluğuna göre bu fıkra hükümleri uygulanır. Bunlara ödenecek ek tazminat miktarı emsali personele yapılan ödemeyi geçmemek üzere doğrudan Başbakanca belirlenir.”

Bu maddeye göre, operasyon tazminatı için Başbakanın onay vermesi gerekmektedir. Verilecek operasyon tazmiantı miktarının Başbakan onayında belirtilenlerde görevlendirilen personele 9000, erbaş ve erlere 4500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemesi gerekmektedir. Tazminat ödenecek yerleşim birimleri ile günlük tazminat miktarları, ödeme usul esasları Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başbakan onayı ile belirlenecektir.

You cannot copy content of this page