Saliha Okur Gümrükçüoğlu kimdir? Nereli? Saliha Okur Gümrükçüoğlu kiminle evli, eşi kimdir? Saliha Okur Gümrükçüoğlu bababası, ailesi?

02.11.2022
Saliha Okur Gümrükçüoğlu kimdir? Nereli? Saliha Okur Gümrükçüoğlu kiminle evli, eşi kimdir? Saliha Okur Gümrükçüoğlu bababası, ailesi?

Saliha Okur Gümrükçüoğlu kimdir? Nereli? Saliha Okur Gümrükçüoğlu kiminle evli, eşi kimdir? Saliha Okur Gümrükçüoğlu bababası, ailesi?

Saliha Okur Twitterda @SalihaOkurGmr kullanıcı adı ile bulunur. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi bölümünde öğretim üyeliği ve KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği)’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. İngilizce ve Arapça bilen Gümrükçüoğlu evli ve üç çocuk annesidir.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

1975 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Belçika’da, liseyi İstanbul’da tamamladı.

1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olup aynı fakültenin “İslam Hukuku” kürsüsünde “Cerîde-i İlmiyye’de Nakz Kararlarının Hukuki Tahlili” adlı teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. Doktora çalışmasını 2011 yılında “Şikâyet Defterleri Işığında Osmanlı Hukuku ve Uygulaması” adlı eseriyle Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bitirdi.

2011-2014 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Bölümünde kürsü başkanlığı ve öğretim üyeliği yaptı. Bu süre zarfında çeşitli dernek ve vakıflarda yönetim kurulu üyeliğinde bulundu ve alanıyla ilgili, panel ve çalıştaylarda görev aldı.

Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi bölümünde öğretim üyeliği ve KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği)’in Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

İngilizce ve Arapça bilen Gümrükçüoğlu evli ve üç çocuk annesidir.

Saliha Okur Gümrükçüoğlu biyografisi hakkında Resim web sitede paylaşılan bilgiler aşağıdadır.

1975 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Belçika’da, liseyi İstanbul’da tamamladı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olup aynı fakültenin “İslam Hukuku” kürsüsünde “Cerîde-i İlmiyye’de Nakz Kararlarının Hukuki Tahlili” adlı teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. Doktora çalışmasını 2011 yılında “Şikâyet Defterleri Işığında Osmanlı Hukuku ve Uygulaması” adlı eseriyle Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bitirdi. 2011-2014 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Bölümünde kürsü başkanlığı ve öğretim üyeliği yaptı. Bu süre zarfında çeşitli dernek ve vakıflarda yönetim kurulu üyeliğinde bulundu ve alanıyla ilgili, panel ve çalıştaylarda görev aldı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi bölümünde öğretim üyeliği ve KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği)’in Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

İngilizce ve Arapça bilen Gümrükçüoğlu evli ve üç çocuk annesidir.

Yayınlar

Makaleler:

 1. Okur Gümrükçüoğlu S., “İstanbul Kadı Sicillerine Göre Gayr-i Müslimlerin Sosyal ve Hukuki Konumları (XVI. ve XVII. Yüzyıllar)”, IHYA International Journal of Islamic Studies , vol.4, pp.241-260, 2018
 2. Okur Gümrükçüoğlu S., “Meşîhat Makamının Bir Dairesi: Fetvahâne-i Âli”, Din ve Hayat, ss.34-37, 2018.
 3. Okur Gümrükçüoğlu S., “Erken Dönem İslam Hukuk Tarihindeki Hukuk Ekollerinin Oluşumunda Coğrafya, Kültür ve Sosyal Şartların Etkisi”, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, ss.206-221, 2017
 4. Okur Gümrükçüoğlu S., “Trafik Kazalarında Meydana Gelen Ölüm ve Yaralanmalarda Diyet Hükümlerinin Uygulanabilirliği (İslam Hukuku Bağlamında)”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, pp.279-292, 2016.
 5. Okur Gümrükçüoğlu S., “İslam Aile Hukukunda Kadının Mehir Hakkına Toplumun Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.223-256, 2013.
 6. Okur Gümrükçüoğlu S., “Cerîde-i İlmiyye’de Yer Alan Kararlar Çerçevesinde Fetvahânenin Yargı Kararlarını Bozma Sebepleri”, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.104-120, 2012.
 7. Okur Gümrükçüoğlu S., “Şikâyet Defterlerine Göre Osmanlı Teb’asının Şikâyetleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.61, ss.175-206, 2012.
 8. Okur Gümrükçüoğlu S., “Hukuk Tarihi Açısından Hüseyin Namık Orkun ve Fasikülleri”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.3, ss.805-822, 2005

Kitap veya Kitaplarda Bölüm:

 1. Okur Gümrükçüoğlu S., Seçgin M., “Turkish Legal History (Pre-Islamic Period)”, TURKISH PUBLIC LAW, Korkusuz R. M.; İpekel Kayalı F., Ed., Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.311-325, 2018.
 2. Okur Gümrükçüoğlu S., Seçgin M., “Ottoman Law”, TURKISH PUBLIC LAW, Korkusuz R. M; İpekel Kayalı F., Ed., Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.327-362, 2018.
 3. Okur Gümrükçüoğlu S., “Turkish Legal History”, INTRODUCTION TO TURKISH LAW, Korkusuz M. R, Kayalı İpekel F., Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.155-160, 2016.

Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar:

 1. Okur Gümrükçüoğlu S., “Günümüz Türkiye’sinde Mehrin İşlevselliği”, 2. International Congress on Women Researches, SAKARYA, TÜRKIYE, 11-13 Aralık 2015, pp.15-17
 2. Keskin İ., Doğan S., Okur Gümrükçüoğlu S., “İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri ile Tıp Fakültesi-Diş hekimliği Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Duygusal Zeka Becerilerinin Değerlendirilmesi.”, Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 2-3 Mayıs 2013, ss.48-48.
 3. Okur Gümrükçüoğlu S., “Osmanlı Devletinde Divan’a Gönderilen Şikâyetler”, Birinci Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Aralık 2012, ss.385-409.

You cannot copy content of this page