Özel eğitim servis hostesi görevleri, Engelli servis hostesi görevleri neler? Özel eğitim servis Ablası görevleri?

12.10.2022

Özel eğitim servis hostesi görevleri, Engelli servis hostesi görevleri neler? Özel eğitim servis Ablası görevleri?

a) Taşıma ile ilgili projeyi hazırlayıp ilgili makamlara onay için gönderir. b) Gelen şikâyet ve talepleri değerlendirir. c) Genel Müdürlükce gerekli görülen her hal ve şartta taşıma yapılan illere giderek izleme ve değerlendirme yapar. Her görev ve çalışma sonunda bir rapor düzenleyerek ilgili makamlara sunar.

d) Taşıma işini yapan servis aracında bulunduğu zamanlar dışında eğitim-öğretim saatlerinde okulda bulunmak ve Okul Müdürünün verdiği görevleri yapmak.

Rehber personelin görevleri

MADDE 15 – (1) Özel eğitim öğrencileri ile yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin taşınmasında görevli rehber personel;

a) Okula/kuruma gelişteki ilk öğrenci/kursiyerin alındığı noktadan önce servis aracında bulunmak ve okul/kurumdaki eğitim-öğretim bittikten sonra en son öğrenci/kursiyerin indiği noktaya kadar araçta bulunmak,

b) Refakat ettiği öğrenci/kursiyerlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde araca biniş ve inişleri ile geliş ve gidişlerine yardımcı olmak,

c) Taşıma işlemlerine ilişkin olarak okul-aile-öğrenci/kursiyer ilişkilerinde ortaya çıkan sorunları ilgililere zamanında bildirmek,

ç) Taşıma işini yapan servis aracında bulunduğu zamanlar dışındaki eğitim-öğretim saatlerinde okul/kurumda bulunmak ve sorumluluğunda olan öğrenci/kursiyerlere yönelik sağlık, beslenme ve temizlik konularında yardımcı olmak üzere okul/kurum müdürünün verdiği görevleri yapmak,

iş ve işlemlerinden sorumludur.

You cannot copy content of this page