Tabanca Hakkında Temel Bilgiler

25.10.2021

1- Çerçeve (Gövde) : Tabancanın hareketli ve sabit bütün parçalarını üzerinde taşıyan bölümdür.
Çerçeve üzerinde bulunan parçalar; tetik manivelası, tetik, tetik korkuluğu, horoz, horoz düşürme parçası, kabza, çıkarıcı ve şarjör mandalı bulunmaktadır.


Kabza : Tabancayı elle tutmaya yarayan bölümdür.
Şarjör tutma kilidi : Genellikle kabza kapaklarının ön kısmında tek ya da iki taraflı olarak sabitlenmiş bir düğmeden ibarettir.
Tetik Manivelası : Tetik ile horozun arasındaki irtibatı sağlayan parçaya denir.
Tetik : Geriye doğru çekilmesiyle tetik manivelası sayesinde horozun kurulmasını ve düşmesini sağlayan parçaya denir. Tek hareketli silahlarda horozun sadece düşmesini sağlar.
Tetik Korkuluğu : Çerçeve üzerinde tetiği muhafaza altına alan metale denir.


Horoz : Kurulu vaziyetten kurtulup iğneye veya direk kapsüle çarpmasıyla ateşlemeyi gerçekleştiren parçaya denir.
Horoz düşürme parçası : Tetik çekilmesi ve tetik manivelasının horoz düşürme parçasına baskı yapması sonucu horozun düşmesini sağlayan parçadır.
Çıkarıcı : Ateşlemeden sonra, sürgü, sürgü kovanı ile birlikte geriye doğru gelirken kovanın çarparak kovan atma boşluğundan dışarıya atılmasını sağlayan parçaya Çıkarıcı denir.


2- Sürgü (Kapak) : Ateşleme esnasında silahın hareketli parçasıdır. Tabancalarda namluyu dış etkenlere karşı koruyan, tabancanın gövdesini kapatan parçadır.
Sürgü üzerindeki parçalar; gez, arpacık, kovan atma boşluğu, tırnak, emniyet mandalı, iğne ve yayı bulunmaktadır.
Gez – Arpacık : Sürgünün üzerinde yer alan gez ve arpacık ateşleme esnasında atıcının daha rahat nişan almasını sağlar.
Kovan atma boşluğu : boş kovanın atıldığı yerdir. Genellikle silahların sağ taraflarında bulunmalarına karşılık bazı silahlarda, Ruger marka silahlarda olduğu gibi, sağa yakın üst kısımda bulunur.
Tırnak : Silahın sağ tarafında bulunur. Kovan dip tablasına takılarak atıştan sonra kovanın sürgü ile beraber geriye gelmesini sağlar.


Emniyet Mandalı : Silahın ana emniyetlerinden en güvenilir olanıdır. Sürgü üzerinde çift taraflı ve tek taraflı olabileceği gibi çerçeve üzerinde de bulunan silahlar vardır.
İğne ve Yayı : Sürgünün gerisinde ve iç tarafında bulunur. Horozun değmesiyle kovan dip tablasına çarparak fişeğin ateşlemesini gerçekleştirir. İğne yayı ise horozun çarpması ile ileriye doğru giden iğnenin geri gelmesini sağlar.
İcra Yayı ve Mili : Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini sağlar. İcra yayının içerisinde bulunan pim ise sürgünün geri gelmesi esnasında sıkışan yayın sağa ve sola esneme yapmadan aynı hat üzerinde sıkışmasını sağlar.


3- Şarjör : Atış için sırada bekleyen fişeklerin bulunduğu kısımdır.
Şarjörün başlıca parçaları; şarjör tüpü, şarjör kapağı, gerdel, gerdel yayı, şarjör kapak kilidinden oluşur.
Hazne : Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere denir.
Şarjör tüpü : Fişeğin içine yerleştiği metal kısımdır.
Şarjör kapağı : Şarjör tüpünün ve yayının alt tarafında bulunur.


Gerdel : Şarjör yayının üst kısmında bulunur ve fişekler üzerine yerleştirilir.
Gerdel Yayı : Gerdeli yukarı iterek her fişeğin fişek yatağına rahatça geçişini sağlar.
Şarjör kapak kilidi : Şarjör tüpü, şarjör yayı ve şarjör kapağını bir arada tutan, şarjörün sökülmesini ve parçaların birbirine kilitlenmesini sağlayan en küçük parçadır.


4- Namlu : Ateşleme esnasında çekirdeğe yön ve istikamet vermeye yarayan metal boruya denir.
Namlunun parçaları; fişek yatağı, rampa, yiv ve set, kilitleme dişlerinden oluşur.
Fişek yatağı : Namlunun en gerisinde bulunan biraz daha geniş ve atışa hazır fişeğin işgal ettiği yerdir.
Rampa : Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir.


Yiv ve Set : Fişek çekirdeğinin havada takla atmadan kendi ekseni etrafında burgu gibi dönerek gitmesini, atış menzilinin uzamasını, deliş gücünün artarak hedefe çekirdeğin uç kısmının vurmasını sağlar. Fişeğin Dönerek ilerlemesini sağlar. Yiv ve setler namlu içerisinde en geriden en uca doğru dönerek ilerleyen girinti ve çıkıntılardır. Yiv namlunun helezon şeklinde açılan girintilere, set yivlere karşı namlunun iç kısmında bulunan çıkıntılara denir. Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye Çap denir.


Rayyür : Namlu içinde helezon şeklinde birbirine paralel olarak uzanan setlerin, fişek çekirdeği (mermi) üzerindeki silaha özgü izlerine denir.
İlk Hız : Fişek çekirdeğinin namluyu terke ettiği andaki hızdır. Bu m/sn. olarak belirtilir.
Hatve : Çekirdeğin namlu içerisinde bir defa dönmesi için, namlu içerisinde ilerlediği mesafeye denir.

You cannot copy content of this page