Polisin Silah Kullanma ve Taşıma Yetkisi

25.10.2021

1-)Polisin Silah Kullanma Yetkisi
Polisin Silah Kullanmadaki Genel şartlar;

Polis önce müdahalede her imkanını kullanacak imkanlar yetersiz kaldığında ikinci aşama olarak havaya ateş ederek karşı direnişi kırmaya çalışacaktır.

Silah kullanılması gereken şahsın başka hiçbir türlü etkisiz hale getirilememiş ise

Taarruzla karşı gelinmiş ise, silahla karşı gelinmiş ise, polise karşı silah kullanılmış ise doğrudan duraksamadan silah kullanılır.

Polis silah kullanırken mümkün olduğunca öldürmekten ziyade yaralı olarak yakalanmasına dikkat edecektir.

Kalabalık yer olmamasına silah kullanıldığında başka bir insanın zarar görebileceği yerlerde silah kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Polisin gençler çocuklarla ilgili özellikle 14 yaşından küçükler üzerine silah kullanılmaması prensip olarak kabul etmiştir.

Toplu kuvvetle karşı koyulan olaylarda kanundaki yetkiler saklı tutularak başındaki amirin emri olmadıkça şahsi silah kullanmamaya özen göstermelidir.

Polisin silah kullanma yetkisini de 2259 sayılı PVSK’nın 16. maddesine göre düzenlenmiştir. Polise silah kullanma yetkisini veren

PVSK’nın 16.maddesine göre silah kullanma şartları;

Nefsi Müdafaa durumunda başkasının ırzına veya canına yönelen ve başka şekilde önlenmesi imkansız olan bir saldırıyı yok etmek için,

Muhafazasına memur olduğu mevkiye veya elindeki silaha yahut kendisine verilmiş veya teslim edilmiş polis merkezi ile şahıslara yapılacak saldırıları başka bir suretle önleme imkanı yoksa polis silah kullanır.

Ağır cezayı gerektiren bir suçtan sanık olarak yakalanıp nezaret altında bulunan, herhangi bir suçtan tutuklu veya hükümlü olup ta tutulması veya nakli sevki polise emir ve tevdi olunan şahısların kaçmaları yahutta bu maksatla polise taarruzları halinde yapılacak ihtarlara itaat etmemiş, kaçmaya ve taarruza mani olmak için başka çare bulunmamış ise polis silah kullanır

Ağır cezayı gerektiren ve suçüstü halindeki suçlarda suçlunun saklı olduğu yerin aranması sırasında o yerden şüpheli bir şahsın çıkarak kaçtığı ve dur emrine uymadığı halde, başka suretle de yakalama imkanı yoksa polis silah kullanır,

Ağır hapsi gerektiren bir suçtan dolayı sanık veya mahkum olmuşsa zabıtaca aranmakta olan bir şahsın yakalanmasına teşebbüs edildiği sırada kaçar ve dur emrine uymazsa ve başka şekilde de yakalanması mümkün değilse polis silah kullanır.

Polisin vazifesini yapmasına yalnız veya toplu olarak fiili mukavemette bulunmuş veya saldırı ile engellenmiş ise, devletin nüfus ve icraatına silahlı olarak karşı gelinmiş ise, polis silah kullanır.

Vazife sırasında polise saldırı veya karşı koymaya elverişli aletlerin teslimi emredildiği halde emir derhal yerine getirilmeyerek karşı gelinmesi veya teslim ettirilmiş alet ve silahların zorla geriye alınmasına kalkışılmış ise polis silah kullanır.

2-)Polisin Silah Taşıma Yetkisi

Ülkemiz bir hukuk devleti olması sebebiyle bir hak ve yetki ancak yasama organı tarafından verilir veya geri alınır. Emniyet Teşkilatının kuruluşu “3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu” ile belirlenmiştir.

Emniyet Teşkilat Kanununun 4 ncü maddesine göre”Polisin silahlı icra ve inzibat kuvveti olup, üniformalı ve sivil olmak üzere iki kısımdır.” demekle, yurt içinde silahlı bir kuruluş, bir güç olduğunu ve silah taşımaya yetkili olduğunu belirtmiştir. Bu maddeye göre emniyet mensupları 3201 sayılı ETK 4. maddeden SİLAH TAŞIMA yetkisini almıştır.

Silah tabiri denilince sadece tabanca olarak akıllara gelmesin bütün ateşli ve ateşsiz silahlara fakat Emniyet Genel Müdürlüğünce dağıtımı yapılan izin verilen silahlardır. Jop, tabanca, tüfek, göz yaşartıcı gaz vb. gibi..

Polise Silah Kullanma Yetkisi Veren Diğer Bazı Kanunlar
1481 sayılı Asayişe Müessir bazı fiillerin önlenmesinin hakkında kanun
1918 sayılı Kaçakçılığın men ve takibine dair kanuna göre; gümrük kapıları dışında yurda girip çıkması yasak olan yerlerden geçirilmesi ile kaçakçılık olaylarında, kaçakçılık sırasında dur emrine uymayan ulaşım araçlarına emrine uyulmazsa başka türlü de durdurulması mümkün değilse, silah kullanılır.
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu,
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre; sıkıyönetim ilan edilen bölgelerde şüpheli görülen kişiler, dur ikazına uymayıp kaçarsa, sıkıyönetim komutanlığı emirlerine uymaz ve güvenlik kuvvetlerine silahlı saldırıda bulunursa, silah kullanılır.
2935 Sayılı olağanüstü Hal kanununa göre; İçişleri bakanlığınca teslim ol çağrısı yapılan, bu çağrıya uymayan yakalanması sırasında, sanık kaçar, polise saldırırsa, polis silah kullanır.

You cannot copy content of this page