2021 Komiserlik Sınavı Soruları

17.10.2021
2021 Komiserlik Sınavı SorularıEvet arkadaşlar, 17.10.2021 tarihi saat 14:00 itibari ile sınav başladı ve zorlu bir süreç sonrası sınavı atlattık. Sınava giren adayların ortak tepkisi, Sorular çok zordu. ! Hakim Savcılık sınavı mı bu ? oldu. Gerçekten zor bi sınavdı bu kesin, fakat kolay olan kısımları da vardı.

Güncel bilgiler çok zor değildi mesela, ilk kadın hakem Drahşan Arda, 2022 kültür başkenti, Baküye gönderilen Kafkas ordusu komutanı, bunların cevabı daha önce çalıştığımız çıkabilecek sorularda burada mevcuttu. Bunun dışında şikayetten vazgeçen kişi tekrar şikayet etme hakkını kullanamaz gibi konular zaten sitemizde mevcuttu. Sorularda geçen Mavi Akım Rusya’dan Türkiye’ye doğal gaz nakletmek için Karadeniz geçişli büyük boru hattıdır. Bunun dışında polis mevzuatı ile ilgili yeterince soru olmadığı görüldü. Soruların hayli zor olduğunu belirten bir çok aday, soruların bu kadar zor olmasına gerek olmadığını dile getirmekteler. Sonuç olarak sorular deneme yazarlarını ters köşeye düşürdü, zira denemelerdeki sorularla alakasız sorular çıktı. Güncel konular dışında. Danıştay ve Aile mahkemesi ile ilgili sorular vardı tabi ki aile içi konular ile ilgili paylaşımlarımızdan çıkan sorular yüzümüzü güldürdü. Sizlerde aklınızda kalan soruları yorum olarak buraya yazabilirsiniz.Bir arkadaşımızın gönderdiği cevaplar.

CB kararnameleri
Kara ve yönetmelik
Soru 2 sınırlama
Vali 7 yıl
Soru 3 CB kararları
Soru 4 başkomutanlık TBMM varlığından ayrılamaz
Soru 5 bütçe kanunları anayasa iptal istenebilir
Soru 6 durdurma anayasasının sözüne
Soru 7 zimmet
Soru müsadere
Soru 9 tekerrür
Soru 10 gözlem altı
Soru 11 iki kişinin işlediği 24 saat uzatma yok
12 ambulans kasten öldürmeye teşebbüs
13 trafik polis genel zabıta mülki amir
14 anlar atel belediye encümeni idari para cezası
15 alt sınır 3 yıl sonuç 20 yıl
16 eşgüdüm toplantısı gazeteci
17 özel güvenlik silahla çalışamayacağı yerler bakanlık
18 silahla girilemeyecek yerler belediye binası
19 silah cb kararıyla verilir belediye
20 İçişleri bakanı ordudan faydalanması cb
21 silinmesini isteyemez devlet memurluğundan çıkarma
22 Montrö boğazlar sözleşmesi
23 İzmir iktisat kongresi İsmet paşa
24 Kafkas İslam ordusu komutanı Nuri paşa
25 çevre hakkı
26 anlatım bozukluğu geri iade olan sık
27 katalog suçlarda gizlilik kararı alınır
28 Ahmet Hamdi Tanpınar
29 Malezya
30 vicdanı delil sistemi ile ilgili
31 hiyerarşi vesayet İçişleri bakanı ve vali
32 adalet hizmetleri sınıfı
33 trafik sorusu plaka 7 gün
34 50 bin üstü trafik takvim yılını izleyen son gün
35 silah taşımalarında süre kaydı aranmayacak kardan değildir Yargıtay başkanı
36 güncel Türk akımı
37 sadabat parkı Suriye
38 2022 kültür başkenti bursa
39 FIFA kokartlı hakem Aydar San
40 Avrupa insan hakları seyahat hürriyeti (emin değilim )
41 canan suç tarihindeki kanun esas alınır
42 Aylin TCK hareket olmadığından suçu yok
43 maddi unsurlar netice sebebiyle ağırlaşmış suç
44 hukuka aykırı hareket fiili yol
45 İçişleri bakanı siyasi parti kapatması fonksiyon gaspı
46 Magna Carta sürgün
47 Virginia bütün insan eşit ve hür doğar
48 kadınlara seçme ve seçilme 18/25
49 sinir güvenlik komitesi
50 mülkiyetin kamuya geçirilmesi 10 yıl
51 kasten öldürme suçu serbest hareketli suç
52 6284 iki hafta aile mahkemesi
53 mülki amir tarafından alınabilecek tedbirlerden değildir iş yerinin değiştirilmesi
54 toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa tabi meslek kuruluşlarını mitingleri
55 bilir kişi olarak atanma tüzel kişi bilirkişiliklerin kabul edilir
56 devlet denetleme kurulu kanun değil cb kararnamesi
57 belediye meclisinin feshi Danıştay
58 hem merkeze hem de yüksek mahkeme Danıştay
59 savcı kamu davası açtıktan sonra geri alamaz
60 CB kararnamesi ile sözleşme ve çalışma düzenlenebilir
61 kaybolan çocuklar gecikmesinde sakınca var mülki amir
62 iletişim sorusu iletişimin tespiti değerlendirilmesi tüm suçlarda aranır
63 kabahatler kanunu suçu işlediği sırada on beş yaşını dolduran
64 kolluk amiri arama yetkisi 24 saat içinde halime sunar
65 avukat sorusu vekaletname olmasına rağmen katalog suçlarda gizlilik verebilir
66 ağır ceza mahkemesi uzatma dahil 5 yıl
67 bakan yardımcısını kim atar cumhurbaşkanı
68 normlar hiyerarşisi anayasa üstünlüğü
69 olumsuz edim sorusu ailenin korunması
70 Romanya birinci katılmayıp ikinciye katıldı
71 milli mücadele en son İstanbul kongresi
72 Kanuni esası sultan Reşat
73 bozkurt lotus Türkiye aleyhinde değil lehine
74 mal bildirimi uyarma cezası
75 derviş Zaim
76 polis devleti
77 görevden uzaklaştırmaya yetkili değildir disiplin amiri
78 Avrupa insan hakları sözleşmesi özgürlükten sınırlama suç işleme şüphesi
79 kabahatlerden ceza uygulanmaz imar
80 düzenleme kurulu sorusu yabancılar kurul üyesi olamaz
81 parmak izi sorusu türk vatandaşlığından çıkmak isteyenler
82 kolluk etik ilkeleri amirlerin verdiği tüm emirleri yaparsa sorumlu olmaz
83 aile reisi kimlik 30 günden fazla kalacaklar
84 kabahatler kanunu içtima kabahat ve suç olursa suçtan ceza verilmezse kabahatten de verilemez
85 ceza davası uyuşmazlık uluslar arası sözleşme ve kanun uluslar arası sözleşmesi esas alınır
86 hırsızlık kleptomani İrade yeteneği
87 yargılamanın sonucunun denetime tabi olması
88 bitkisi ataması tüzel kişilere verilebilir
89 şikayet ettikten sonra geri alınınca tekrara şikayet edemez
90 TBMM ikinci dönem seçimi yenilerse üçüncü kez seçilebilir
91 kişilerin silahsız personel tarafından korunması
92 hangisi cumhuriyet dönemi en son yapılmıştır (Sivas Demir yolu vb soru
93 Özel Güvenlik komisyonu valiYou cannot copy content of this page