Nasıl Polis Olunur ? Tüm Detayları ile 2022

Nasıl Polis Olunur ? Tüm Detayları ile 2022

Öncelikle polis olmak isteyen adaylar için 3 seçenek vardır. 1. seçenek lise mezunu adaylar için PMYO, 2. ve 3. seçenekler üniversite mezunları içindir ki POMEM ve PAEM şeklinde adlandırırız. Öncelikle polis olabilmeniz için gerekli şartları taşıyıp taşımadığınıza bakmalısınız. Bu yazımızda kapsamlı olarak hepsine değineceğiz.

Yazımızın detaylarına geçmeden önce süreleri de belirtmekte fayda var.

– Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) ile 6 ay eğitim verilmektedir.
– Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ile 2 yıl eğitim verilmektedir.
– Polis amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ile 11 aylık eğitim verilmektedir.Polis Olmanın Şartları 2022

Tüm şartlar aşağıdaki gibidir.

– T.C. vatandaşı olmak.
– Lise, Lisans ve ön lisans mezunu olmak.
– Yurtdışı okullardan mezun olan kişiler için denklik belgesi.
– Gerekli KPSS taban puanı geçmek.
– 18 yaşını tamamlamış olmak.
– 30 yaşından gün almamış olmak.
– Fiziki şartlarda aranan nitelikler arasında erkek 167 cm, kadın adayların ise 162 cm’den uzun olması.
– Tüm adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşıması, silah taşımaya engel bir durumun bulunmaması ve herhangi bir yüz kızartıcı ceza almış olmaması gerekiyor.Liseden sonra polis nasıl olunur ? 2022

Bu açıklamanın ardından polis olma hayali kuran adaylar, 2021 yılı polislik taban puanlarını araştırmaya başladı. Artık, YKS Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2021 Yılında TYT den 250 puan üstünde olan adaylar başvurmaya hak kazanmıştır ve başvuru yapan adaylar yukarıdaki şartları taşıyor ise mülakata katılır ve mülakatı geçip polis adayı olmaya hak kazanır. Sonrasında hangi okula gideceği belli olur, bu okulda 2 yıl eğitim aldıktan sonra Polis Memuru olarak göreve başlar.PMYO Başvuru Nasıl Yapılır ?

a) Öncelikle www.pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.


b) E-devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.


c) E-devlet kapısı şifresi, yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.


d) Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunan adaylar internet üzerinden müracaatı sırasında bilgisayar ekranında “Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocukları Kontenjanından Başvuru Yapabilirsiniz” ibaresini göreceklerdir. Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunup da müracaat sırasında belirtilen ibareyi göremeyen adayların; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuğu kapsamında bulunan adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneğini, Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya
çocukları kapsamında başvuru yapacak adaylar şehit veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca
onaylı örneğini, dilekçesini ve kimlik fotokopisini Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube
Müdürlüğüne faks (0 312 462 87 29) ile göndermeleri ve başvurularını yapabilmeleri için (0 312 462 87
16) numarası ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. (Örnek dilekçe için tıklayınız.)


e) İnternet üzerinden başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılmakta ve adayların Merkezi Nüfus
İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adreslerine göre sınav yerleri Başkanlıkça
belirlenmektedir. Merkezi Nüfus İşleri Sisteminde ikamet adresi bulunmayan adaylar başvuru
yapamayacağından ilgili kuruma müracaat ederek sisteme ikamet adreslerini kayıt ettirmeleri
gerekmektedir.


f) e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuru
işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta
yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.


g) İnternet üzerinden müracaatını yaptıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim, yaş,
medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına dair onaylı
belgelerini Polis Akademisi Başkanlığına göndermeleri ve şahsen müracaatları sırasında bu evrakları
beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.PMYO SINAV ESASLARI, PMYO BAŞVURU SONRASI SÜREÇ

Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden
geçirilir. Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki
aşamada yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık
kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır. Polis Meslek Yüksekokulları Giriş
Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme göre ön sağlık kontrolü, fiziksel
yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı komisyonlarının kararları kesindir, itiraz edilemez.PMYO Mülakatı Nasıl Olur ? PMYO Parkuru

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararı
verilenler, fiziksel yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziksel yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut
durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
Fiziksel yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere
uygulamalı olarak yapılır.
Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.
Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki
sınav aşamasına geçemezler.

Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat
sınavına tabi tutulurlar. Mülakat sınavında adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa
dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre
değerlendirilir.


Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması
için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
1) Konu hakkında bilgi düzeyi,
2) Kendisinden istenileni kavrama,
3) Özgüveni,
4) İfade etme yeteneği,
5) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden
yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.Üniversite mezunu polis nasıl olunur? 2022

2 veya 4 yıllık üniversite mezunları POMEM tarafından düzenlenen sınava başvuru yaparak polis memuru olabilirler. POMEM sınavda başarılı olan ön lisans ve lisans mezunu adaylara 6 ay yatılı ve ücretsiz eğitim verir. Bu eğitimin ardından polis memuru olarak mezun olunur. Yukarıdaki şartları taşıması ve mülakatı başarı ile tamamlaması gerekir kişinin polis olabilmesi için.POMEM ADAYLARI İÇİN ŞARTLAR

KPPS’ye girmiş olmak, Sınavın düzenlendiği yıl 31 Aralık günü itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.Üniversite mezunu Komiser nasıl olunur? PAEM

Komiser olmak için lisans mezunu olmak şarttır. Ön lisans eğitimi ile PAEM eğitimine katılıp ardından buradan lisans eğitimine tamamlamanız gerekir.

Diğer bir husus ise Komiser olmak için KPSS sınavına dahil olup bu sınavda P3 dalında 70 ve üzeri puan almanız gerekmektedir.

– Komiser olmak isteyen bir kişi mutlaka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

 – Komiser olmak için lisans mezunu olmak şarttır. Ön lisans eğitimi ile PAEM eğitimine katılıp ardından buradan lisans eğitimine tamamlamanız gerekir.

 – Komiser olmak için KPSS sınavına dahil olup bu sınavda P3 dalında 70 ve üzeri puan almanız gerekmektedir.

 – Komiser olmak için ön sağlık koşullarını karşılıyor olmanız gerekir. Gerekli mülakatları geçen adaylar komiser olma şartlarını taşırlar.

 – Fiziki yapının da komiser olmaya yatkın olması gerekmektedir.Bayan polisler ne iş yapar?

Bayan polisler genelde gündüz çalışır ve daha yorucu olmayan işlerle görevlendirilirler. Örnek olarak kayıt işlemleri, yazı yazma işlemleri, kat sorumlusu, iç güvenlik görevlisi gibi. Nadiren de olsa acil durumlarda, ihtiyaç olması halinde gecede çalışabiliyor.Lisans ve ön lisans nedir?

Önlisans: Ortaöğretime dayalı dört yarı yılı kapsayan ve ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan yani lisans öğretiminin ilk kademesini oluşturan bir yükseköğretimdir. Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarı yıllık (4 yıl) programı kapsayan bir yükseköğretimdir.Önlisans mezunu polis hangi dereceden başlar?

İki yıllık üniversiteden mezunlar, 10. derece ve 2. kademeden göreve başlarÖnlisans mezunu PÖH olabilir mi?

POMEM İle Özel Harekat (PÖH) Olma İmkanı Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu ve önlisans mezunu adaylar PÖH olabilir.Polis ne kadar maaş alıyor?

En düşük 6000 en yüksek 8000 TL maaş alıyor.Bayan polis meslek yüksek okulu nerelerde var?


Polis Meslek Yüksek Okulu hangi illerde var
İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu.
Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu.
Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu.
İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu.
Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu.
Ankara Akyurt Polis Meslek Yüksek Okulu.Polis olmak için kaç kilo olmak gerekir?

Bu mesleğe başvuru yapacak olan adayların yeterlilik sınavlarının yanında bir de boy ve kilolarının birbirleri ile orantılı olması gerekir. polislik boy kilo indeksi hesaplama işleminde polis adayının vücut kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması gerekir.Kadın polislerin boyu kaç olmalı?

30 yaşından gün almamış olmak. – Fiziki şartlarda aranan nitelikler arasında erkek 167 cm, kadın adayların ise 162 cm’den uzun olması. – Tüm adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşıması, silah taşımaya engel bir durumun bulunmaması ve herhangi bir yüz kızartıcı ceza almış olmaması gerekiyor.Polis okulları karma mı?

PMYO ve POMEM’lerde karma yani kadın ve erkek birlikte eğitim veren okullar mevcuttur.Kilo boy orantısı nasıl hesaplanır?

Boy Kilo Endeksi hesaplamasında boykilo oranı kullanılır. Dolayısıyla Boy Kilo Endeksi değeri, boyunuza göre ideal kilonuzun kaç olması gerektiğini gösterir. Vücut ağırlığınız, boyunuzun karesine bölünerek boy kilo cetveli üzerinde ideal kilonuz hesaplanır.Polis olmak için kaç net gerekir?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.PMYO Yatılı zorunlu mu?

PMYO: Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yükseköğretim kurumlarıdır.You cannot copy content of this page