Jandarma Personelinin Çalışma Saatleri

04.10.2021

Jandarma personelinin haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Görevin gerektirdiği durumlara ve nöbet sistemine göre bu durum değişiklik gösterebilmektedir. Bununla ilgili olarak gerekli görevlendirme ile çalışma sistemini düzenleme görevi o birliğin/birimin komutanları veya amiri yetkili kılınmıştır. Bir personele görev yerine göre ayda ortalama 3-4 nöbet yazılabileceği gibi ihtiyaçlar doğrultusunda ayda 10-15 arası da nöbet yazılabilmektedir. Nöbet görevi bulunmayan personel mesai bitiminde görev yerinden ayrılabilmektedir. Mesai ise genelde 08.00 – 17.30 saatleri arasında çalışma olarak uygulanmaktadır. Örneğin silah ruhsatı gibi başvurular için mesai saatleri arasında hizmet verilmektedir. Onun dışında adlî olaylarda jandarma teşkilatı kurum olarak 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

Örnek vermek gerekirse; Jandarma karakolunda çalışan rütbeli personel, ordaki karakol komutanının tanzim edeceği bir çizelgeye göre iki günde bir nöbet tutabileceği (24-24 çalışma sistemi, 24 saat çalışma ve 24 saat istirahat şeklindedir.) gibi personel sayısına göre 3 yada 4 günde bir gelecek şekilde de nöbet planlaması yapılabilir. Bu durum tamamen karakol komutanının insiyatifinde olup planlama ise o bölgenin ihtiyaçlarına ve asayişte zaafiyet doğurmaması için gerekli imkanlar dahilinde yapılmaya çalışılmalıdır.

Jandarma personeli olmak isteyen arkadaşların bu mesleğin fedakarlık gerektirdiğini bilmelerini hatırlatalım. Özellikle karakollarda bir memur gibi çalışma sistemi (8-5 mesai) olmayacağını, istirahatlı iken dahi göreve çağrılabileceğinizi unutmayınız ve meslek seçiminde bu hususu göz önünde bulundurmalısınız.

Hizmet Esasları Hakkında Yönetmelik
Madde 24
(1) Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde görevli subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmaların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu durum, görevin gerektirdiği durumlarda, rütbeli personelin görev yerine çağrılmasına veya görev yerinden ayrılmamasına engel teşkil etmez.
(2) Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren görevlerde çalışan rütbeli personelin çalışma saat ve şekilleri birlik komutanları veya birim âmirlerince belirlenir.
(3) Nöbetçi ve görevli olmayan veya kendisine ayrıca özel bir görev verilmeyen subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalar günlük mesai veya eğitimin bitiminde görev yerinden ayrılabilir. Ancak nöbete ilişkin hükümler saklıdır. Görevin bulunmayı gerektirdiği yerden izinsiz hiçbir rütbeli personel ve er gündüz ve gece ayrılamaz.

You cannot copy content of this page