Tasnif Nedir ? Suç Tasnifleri

20.08.2021

Kategorize etme veya ayırma anlamı taşımaktadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre tasnif kelimesinin anlamı; bölümleme şeklinde verilmiştir.

Gerek tabiî gerekse normatif ilimlerde tasnif önemli bir yer işgal etmekte­dir Çünkü benzer ve farklı tarafları dikkate alınarak sınırlandırılan ve sınıflandırılan konular, homojen bir yapıya kavuşur Gruplar hâlinde tasnif edi­len konular karmaşık olmaktan kurtulup bir sistem hâline gelir. Bu ise, disiplin­lerin kendi problemlerini ortaya koymada ve çözüm yollarını aramada büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Suçların tasnifi, bir taraftan çok çeşitlilik arzeden suç tiplerini gruplar ve alt gruplar hâlinde toplayarak suçu tanımada kategorik bir sistem sunması, diğer taraftan suçlarla ilgili cezaî hükümlerin sistemli bir şekilde tespit edilme­sine yardımcı olması bakımından ceza hukukunda ayrı bir önem arz etmektedir. Bu nedenle değişik kriterlerden hareketle suçlar, çeşitli şekillerde tasnif edilmişlerdir.

You cannot copy content of this page