Jandarma nedir, Jandarma ne demek?

05.06.2018

Kırsal kesimde güvenliği sağlamakla sorumlu silahlı, kolluk kuvveti. Daha çok köy, belde gibi yerleşim yerlerinde kurulur.

Bugün Türkçe’de de kullanımı olan soy anlamındaki gen sözcüğü ile silah anlamındaki arme sözcüklerinin birleşiminden oluşan sözcüğün kökeni Latince’ye dayanır.

Türkiye’de İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Teşkilat’ın kökeni Osmanlı’nın Tanzimat dönemine kadar uzanır.

You cannot copy content of this page