2521 Sayılı Yivsiz Av Tüfekleri İle İlgili Kanun

2521 SAYILIAVDAVESPORDAKULLANILANTÜFEKLER, NİŞANTABANCALARIVEAVBIÇAKLARININYAPIMI, ALIMI, SATIMIVEBULUNDURULMASINADAİRKANUNUNUYGULANMASINAİLİŞKİNYÖNETMELİK BİRİNCİBÖLÜMGenel HükümlerAmaçMadde 1 – Bu yönetmeliğin amacı; 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı, Satımı veBulundurulmasına Dair Kanunun uygulama şeklini belirlemektedir.Kapsam:Madde 2 – Bu Yönetmelik; yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancaları ve bunların aksamını imal eden fabrika ve imalathanelerinkurulması … Okumaya devam et 2521 Sayılı Yivsiz Av Tüfekleri İle İlgili Kanun