Yürütmeyi Durdurma, YD Nedir ?

1 Eylül 2021 admin 0

İdarenin hukuka aykırı işlemlerini iptal ettirebilmek için iptal davası açılır. Ancak iptal davası açmak idari işlemi direkt olarak hukuka aykırı kılmaz. Dolayısıyla dava açılmış olsa […]