Yürütmeyi Durdurma, YD Nedir ?

1 Eylül 2021 admin 0

İdarenin hukuka aykırı işlemlerini iptal ettirebilmek için iptal davası açılır. Ancak iptal davası açmak idari işlemi direkt olarak hukuka aykırı kılmaz. Dolayısıyla dava açılmış olsa […]

Yürütmenin durdurulması davası nedir?

20 Temmuz 2021 admin 0

Yürütmenin durdurulması, idari yargıda açılacak iptal davalarında mahkemenin nihai karar vermesinden önce tedbir niteliğinde verilen bir karardır. İdari yargıdaki yürütmenin durdurulması kararı ile adli yargıdaki […]