Kulakları dolmak ne demek?

15 Ocak 2021 admin 0

Bir deyimdir. Deyimler, anlatıma kolaylık ve güzellik katan, gerçek anlamından ayrı olabileceği gibi gerçek anlamını da verebilen ama çoğu zaman gerçek anlamının dışında ifade edilen, […]

Famfatal nedir, Famfatal ne demek?

29 Temmuz 2018 admin 0

Famfatal nedir, Famfatal ne demek? Famfatal’ın manası, Falya’nın anlamı Famfatal, dilimize yabancı dilden giren bir sözcüktür. Daha doğrusu tamlamadır. Dilimizde sık kullanılmayan bu sözcüğün tanımı […]

Görsel Yok

Date nedir, Date ne demek?

29 Temmuz 2018 admin 0

Date nedir, Date ne demek? Date’nin manası, Date’nin anlamı Randevu amaçlı tutulan not, veri. Sözcük, İngilizce üzerinde Türkçe’ye aynı şekilde geçmiştir. İtalyancası dati, İspanyolcası datos […]

Görsel Yok

Evanjelizm nedir, Evanjelizm ne demek?

29 Temmuz 2018 admin 0

Evanjelizm nedir, Evanjelizm ne demek, Evanjelizm’in anlamı, Evanjelizm’in manası Etimolojik olarak Yunanca iyi haber, müjde manasına gelen evangelion’dur. Her ne kadar Protetanlığın içinden çıkmış gibi […]

Görsel Yok

Çarçur nedir, Çarçur ne demek?

29 Temmuz 2018 admin 0

Çarçur nedir, Çarçur ne demek? Çarçur’un manası, Çarçur’un anlamı 1-Savurganca harcama. Örn: Parayı elinde tutamadı, çarçur etti. 2- Abur cubur, kontrolsüz ve oburca yemek için […]

Görsel Yok

Ciks nedir, Ciks ne demek?

29 Temmuz 2018 admin 0

Ciks nedir, Ciks ne demek? Ciks’in manası, Ciks’in anlamı Toplumun genelinden farklı takılan, daha çok lüks mekanlarda gezinerek pahalı elbiseler giyinen kişi. Örn: Senin kayınbirader […]

Görsel Yok

Büyük Türkiye Platformu Nedir?

29 Temmuz 2018 admin 0

Büyük Türkiye Platformu Nedir? Merkez sağ partilerde farklı zamanlarda kurulmaya çalışılan oluşum. Daha önce Hüsamettin Cindoruk’un kurmaya çalıştığı platform, Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan’ca kurulacak olan […]

Görsel Yok

Afişe nedir, Afişe ne demek?

29 Temmuz 2018 emre 0

Afişe nedir, Afişe ne demek? Afişe’nin manası, Afişe’nin anlamı 1-Duyurmak, ilan etmek. 2-Birinin mahremiyetini açığa çıkarmak. Örn: Adam bizi afişe edecek besbelli. Sözcük, Fransızca affiche’den […]

Görsel Yok

Zanaat nedir, Zanaat ne demek?

29 Temmuz 2018 emre 0

Zanaat nedir, Zanaat ne demek? Zanaat’ın manası, Zanaat’ın anlamı El emeği ince işçilik, ustalık. Sözcük, Arapça sn’ kökünden gelen sinaat’e dayanır. Sanayi, sanat sözcükleri de […]

Görsel Yok

Yalaka nedir, Yalaka ne demek?

29 Temmuz 2018 emre 0

Yalaka nedir, Yalaka ne demek? Yalaka’nınmanası, Yalaka’nın anlamı 1-Birine yaranmaya çalışmak için arsızca hareketlerde bulunan. 2-Yalayan, dalkavuk. Sözcük, Türkçe yal-a-mak fiilinden türemiştir. (Âlim Sözlük)