Görsel Yok

Editör nedir, Editör ne demek?

21 Temmuz 2018 emre 0

Editör nedir, Editör ne demek? Editör’ün manası, Editör’ün anlamı Yayına hazırlayan. Sözcük, daha çok basın sektöründe zikredilir. Yazım işini yayına hazırlamaya edisyon, hazırlama işine de […]

Görsel Yok

Çap nedir, Çap ne demek?

18 Temmuz 2018 emre 0

Çap nedir, Çap ne demek? Çap’ın manası, Çap’ın anlamı 1-Büyüklük 2-Nesnelerin genişliği 3-Ölçüt. Örn: Dünya çapında bir yıldız. 4-Bilgisiz, cahil. Örn: Çapsız adamlarla işi olmazdı. […]

Görsel Yok

Çantı nedir, Çantı ne demek?

17 Temmuz 2018 emre 0

Çantı nedir, Çantı ne demek? Çantı’nın manası, Çantı’nın anlamı 1-Duvarları ağaçtan yapılmış ev. 2- . Evlerin çatı kısmı. (*Haymana -Ankara) 2. Ağaçları üst üste koyarak […]

Görsel Yok

Baldıran nedir, Baldıran ne demek?

17 Temmuz 2018 emre 0

Baldıran nedir, Baldıran ne demek? Baldıran’ın manası, Baldıran’ın anlamı Nemli bölgelerde yetişen zehirli bir ot türü. Sözcük, Türkçe kökenlidir. Türkçe’nin farklı lehçelerinde baldaran, baldırgan, baltırgan […]

Görsel Yok

Olçok nedir, Olçok ne demek?

15 Temmuz 2018 emre 0

Olçok nedir, Olçok ne demek? Olçok’un manası, Olçok’un anlamı Çoğalma yönünde bir temenni sözcüğü. Sözcük, adından da anlaşılacağı üzere Türkçe ol-mak fiiliyle çok sözcüğünün birleşiminden […]

Görsel Yok

Ünlem nedir, Ünlem ne demek?

14 Temmuz 2018 emre 0

Ünlem nedir, Ünlem ne demek? Ünlem’in manası, Ünlem’in anlamı 1-Duygu, düşünceyi veya doğadaki bir sesi anlatan vurgu. 2-Dilbilgisinde duyguları yansıtan cümlelerin sonuna eklenen işaret: Örn: […]

Görsel Yok

Tasarım nedir, Tasarım ne demek?

14 Temmuz 2018 emre 0

Tasarım nedir, Tasarım ne demek? Tasarım’ın manası, Tasarım’ın anlamı Bir işi önceden kafada düşünmek, eylem öncesi hayal gücü. Sözcük, son zamanlarda daha çok moda ve […]

Görsel Yok

Ozalit nedir, Ozalit ne demek?

14 Temmuz 2018 emre 0

Ozalit nedir, Ozalit ne demek? Ozalit’in manası, Ozalit’in anlamı Işığa duyarlı bir maddeyle kaplanmış kağıt üstüne, kalıp üzerinden çekilmiş resim veya foto örneği. Sözcük, Fransızca […]

Görsel Yok

Nakış nedir, Nakış ne demek?

14 Temmuz 2018 emre 0

Nakış nedir, Nakış ne demek? Nakış’ın manası, Nakış’ın anlamı 1-Duvarları, tavanları veya herhangi bir nesne üzerini muntazamca süslemek. 2-Bez üstüne işlenen, bezenen desen. Sözcük, Arapça […]

Görsel Yok

Hacir nedir, Hacir ne demek?

14 Temmuz 2018 emre 0

Hacir nedir, Hacir ne demek? Hacir’in manası, Hacir’in anlamı Hakların yasal yollardan kısıtlanması. Reşit olmasına karşın bunama türü hastalıklar dolayısıyla şahitlik, medeni hakkını kullanma gibi […]

Görsel Yok

Oyun nedir, Oyun ne demek?

10 Temmuz 2018 emre 0

Oyun nedir, Oyun ne demek? Oyun’un manası, Oyun’un anlamı 1-Eğlence amaçlı yapılan faaliyetler. 2-Özellikle çocukların eğlenmesi için yapılan etkinlikler. Örn: Çocukken en sevdiğim oyun körebeydi. […]

Görsel Yok

Madrabaz nedir, Madrabaz ne demek?

10 Temmuz 2018 emre 0

Madrabaz nedir, Madrabaz ne demek? Madrabaz’ın manası, Madrabaz’ın anlamı 1-Ucuza alıp pahalıya satan. 2-Hileci. Sözcüğün kökeni ile ilgili iki farklı görüş vardır. Sözcük, Türk Dil […]