Görsel Yok

Zamir nedir, Zamir ne demek?

26 Eylül 2018 alimsolzuk 0

Zamir nedir, Zamir ne demek? Dilbilgisinde gizli özen, öznenin yerine geçen kelime. Sözcük, Arapça büzüşme anlamına gelen d(z)mr kökünden gelir. Muhtemelen ana karakterin yerine kenarda […]

Görsel Yok

Jimnazyum nedir, Jimnazyum ne demek?

29 Temmuz 2018 admin 0

Jimnazyum nedir, Jimnazyum ne demek? Jimnazyum’un manası, Jimnazyum’un anlamı 1-Jimnazyum veya cimnazyum: Fransızlarda orta öğretim kurumu, kolej olarak adlandırılır. Eski Yunanca’da beden eğitim salonuna verilen […]

Görsel Yok

İlave nedir, İlave ne demek?

29 Temmuz 2018 admin 0

İlave nedir, İlave ne demek? İlave’nin manası, İlave’nin anlamı Üstüne koyarak yükseltmek, eklemek. Sözcük, Arapça yüksek anlamına gelen alâ ile aynı köktendir. Türkçe’de ek anlamında […]

Görsel Yok

Islamak nedir, Islamak ne demek?

29 Temmuz 2018 admin 0

Islamak nedir, Islamak ne demek? Islamak’ın manası, Islamak’ın anlamı Kuru bir yeri veya zemini sulamak. Sözcük, Türkçe ısla-mak fiilinden türemiştir. (Âlim Sözlük)

Görsel Yok

Hata nedir, Hata ne demek?

29 Temmuz 2018 admin 0

Hata nedir, Hata ne demek? Hata’nın manası, Hata’nın anlamı 1-Eski Türkçe’de baba anlamına gelir. Günümüzde ata olarak zikredilir. 2-Anadolu Türkçe’sinde yapılan yanlış. Bu anlamda Arapça […]

Görsel Yok

Garabet nedir, Garabet ne demek?

29 Temmuz 2018 admin 0

Garabet nedir, Garabet ne demek? Garabet’in manası, Garabet’in anlamı 1-Tuhaflık. 2-Gariban olma durumu. Sözcük, Arapça grb kökünden gelir. Esasında güneşin batması, batı yönü anlamına gelen […]

Famfatal nedir, Famfatal ne demek?

29 Temmuz 2018 admin 0

Famfatal nedir, Famfatal ne demek? Famfatal’ın manası, Falya’nın anlamı Famfatal, dilimize yabancı dilden giren bir sözcüktür. Daha doğrusu tamlamadır. Dilimizde sık kullanılmayan bu sözcüğün tanımı […]

Görsel Yok

Date nedir, Date ne demek?

29 Temmuz 2018 admin 0

Date nedir, Date ne demek? Date’nin manası, Date’nin anlamı Randevu amaçlı tutulan not, veri. Sözcük, İngilizce üzerinde Türkçe’ye aynı şekilde geçmiştir. İtalyancası dati, İspanyolcası datos […]

Görsel Yok

Evanjelizm nedir, Evanjelizm ne demek?

29 Temmuz 2018 admin 0

Evanjelizm nedir, Evanjelizm ne demek, Evanjelizm’in anlamı, Evanjelizm’in manası Etimolojik olarak Yunanca iyi haber, müjde manasına gelen evangelion’dur. Her ne kadar Protetanlığın içinden çıkmış gibi […]

Görsel Yok

Çarçur nedir, Çarçur ne demek?

29 Temmuz 2018 admin 0

Çarçur nedir, Çarçur ne demek? Çarçur’un manası, Çarçur’un anlamı 1-Savurganca harcama. Örn: Parayı elinde tutamadı, çarçur etti. 2- Abur cubur, kontrolsüz ve oburca yemek için […]

Görsel Yok

Ciks nedir, Ciks ne demek?

29 Temmuz 2018 admin 0

Ciks nedir, Ciks ne demek? Ciks’in manası, Ciks’in anlamı Toplumun genelinden farklı takılan, daha çok lüks mekanlarda gezinerek pahalı elbiseler giyinen kişi. Örn: Senin kayınbirader […]

Görsel Yok

Büyük Türkiye Platformu Nedir?

29 Temmuz 2018 admin 0

Büyük Türkiye Platformu Nedir? Merkez sağ partilerde farklı zamanlarda kurulmaya çalışılan oluşum. Daha önce Hüsamettin Cindoruk’un kurmaya çalıştığı platform, Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan’ca kurulacak olan […]

Görsel Yok

Afişe nedir, Afişe ne demek?

29 Temmuz 2018 admin 0

Afişe nedir, Afişe ne demek? Afişe’nin manası, Afişe’nin anlamı 1-Duyurmak, ilan etmek. 2-Birinin mahremiyetini açığa çıkarmak. Örn: Adam bizi afişe edecek besbelli. Sözcük, Fransızca affiche’den […]