https://polis365.com

6136 Sayılı Kanun Hakkında 15-4

27 Haziran 2018 admin 0

Madde 15 – (Değişik madde: 12/06/1979 – 2249/10 md.) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini […]