Polisin 2. Şark Sorunsalı

11 Şubat 2021 admin 2

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 23. maddesinde şu hüküm yer almaktadır: “Madde 23 – Personelin, bu Yönetmelikte belirtilen süre kadar en […]