Tarih Sözlüğü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Şanlıurfa’daki Göbeklitepe yakınlarında bulunan ve Gmbeklitepe ile birlikte sayıları 12’yi bulan tepelerin genel adıdır. Göbeklitepe çevresinde 100...
28.06.2021
1868 - Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin yayın organı olarak düşünülen Hürriyet gazetesi, Londra'da yayınlanmaya başlandı. 1871...
28.06.2021
İTÜ TV (İstanbul Teknik Üniversitesi Televizyonu), 9 Temmuz 1952 tarihinde yayına başlayan televizyon kanalıdır. Philips şirketi yapımı olan, 1. bantta...
27.06.2021
Lanetli kent anlamına gelir. Fransızca kökenli bir tamlamadır.
26.06.2021
Ahi Evran Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen alperenlerden biridir. Denizli, Konya ve Kayseri gibi şehirleri gezerek Ahilik teşkilatının kurulması ve yayılmasında...
26.06.2021
 885-1045 yılları arası Ermenistan ve Doğu Anadolu’da hüküm sürmüş Ermeni hanedanlığı. Pakraduniler, ilk olarak MS 30 yılında Yenanos adlı İspir...
19.06.2021
Yaklaşık 1,5 milyon öğrenci LGS’de ter döktü. Liselere Giriş Sınavı, 973 ülke içi ve 4 ülke dışı sınav merkezinde, toplam...
06.06.2021
YAZAN: EDA ÇELİK- ALİM SÖZLÜK KAYNAK: YUSUF HAS HACİB’İN KUTADGU BİLİG Oğul-kız derdi dipsiz bir denizdir; oğul-kız al yanağı soldurur. Bir kimsenin...
22.05.2021
Ben Celaleddinim anlamına geliyor. Orta Asya menşeli Türkçe kökenli bir kelimedir. Türk-Özbek yapımı bu isimli bir dizi çekilecek. Hikaye, Harezmşah...
17.05.2021
Bozkır Aslanı, Harezmşahlar Devleti’nin son hükümdarı Celaleddin Harzemşah’ın lakabıdır. Harezmşah hükümdarı Alaaddin Muhammed’in oğludur. Celaleddin Harezmşah’ın babası Harezmşah Alaaddin Muhammed’in...
17.05.2021
30 Mart 1432 tarihinde Edirne’de dünyaya geldi. 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze Hünkâr çayırında vefat etti. Mehmet ismi tarihi kaynaklarda...
09.03.2021
YAZAN: Neslihan İlknur KESKİN (FÂZIL’IN ÇENGİLERİ: ÇENGÎNÂME ÜZERİNE) LİSANINA PERHİZSİZ BİR ŞAİR: FÂZIL1 ve ESERLERİ Fâzıl Bey, 1757(?)-1810 yılları arasında...
08.03.2021
Hocalı Katliamı (Azerice: Xocalı soyqırımı), Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin...
26.02.2021
Vecihi Hürkuş Kimdir? Türk pilot, mühendis ve iş insanı. Türk havacılık tarihinin en önemli kişilerinden. Öyle ki Türk sinemasının önemli...
21.02.2021
KAYNAK: Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, Prof. Dr. Faruk Sümer, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,1992, İstanbul Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, Prof. Dr....
20.02.2021
Ben Celaleddinim anlamına geliyor. Orta Asya menşeli Türkçe kökenli bir kelimedir. Türk-Özbek yapımı bu isimli bir dizi çekilecek. Hikaye, Harezmşah...
14.02.2021
Minnesota’daki Azerbaycanlıların, rolü ve eyalete kattıkları nedeniyle Minnesota Eyaleti, 26 Şubat’ı Azerbaycan günü ilan etti. Bilindiği üzere 26 Şubat 1992 tarihinde...
14.02.2021
Sultan Melikşah ‘ın hükümdarlığının ilk yılı olan 1072 senesi, amcası ve Kirman meliki olan Kavurt bey ile mücadele ile geçmiştir....
12.02.2021
Romanos Diyogenis, Türklerin Anadolu’daki taarruzlarına son vermek için Sultan’ın Suriye’de bulunmasından istifade edip Sultan’ı harbe zorlayarak Türkmenleri Anadolu’dan atmak için...
12.02.2021
Alp Arslan Horasan valisi olarak görevlendirilmiş, amcası Tuğrul Bey’in vefatından sonra da orada Sultan ilan edilmiştir. Alp Arslan vezir Amidülmülk...
12.02.2021
Yoksullar Okulu anlamına gelir. Resmiyette bu isimli bir okul yok. Ancak 1863 senesinde Niş’te Tuna Valisi Midhat Paşa tarafından kurulan...
08.02.2021
Cevap 27 Kanunî Sultan Süleyman 1494 yılında doğdu. Belgrad ise 1421’te fethedildi.
06.02.2021
Cevap 26 2. Murat, 1404’te doğdu. Selanik ise 1430’da fethedildi.
06.02.2021
Cevap 52 Aya ilk ayak basılan yıl 1969.
06.02.2021
1043 de Tuğrul Bey Selçuklu şehzadelerini Anadolu’nun fethinde görevlendirdi. Cübel (Hemedan- Isfahan) İbrahim Yinal’a, Arslan Yabgu’nun üç oğluna (Kutalmış- Resul...
05.02.2021
Selçuklular daha Maveraünnehir’de iken Çağrı Bey bazı Oğuzları alarak Anadolu hududuna İslam dini için gaza etmişlerdir. Gazneli Sultan Mahmut endişe...
05.02.2021
Türkler, Anadolu’ya ilk olarak İslamiyet’ten önce gelmiştir. Türklerin ilk göçlerinde henüz Hz. Muhammed doğmamıştı. 530’da Bizans karşısında bozguna uğratılan Bulgar...
04.02.2021
15. ve 19. asırlar arasında Amerika kıtasının orta ve güney kısımlarını işgal eden İspanyol askerlere denir. İspanyolca, fetheden, fatih gibi...
04.02.2021
MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ’IN TÜRKİYE TARİHİ SELÇUKLULAR DEVRİ ADLI ESERİNE GÖRE TÜRKİYE SELÇUKLULARI Giriş Türkiye Tarihi, Oğuzların 11. yüzyılda Anadolu’yu yurt...
30.01.2021
YAZAN: EDA ÇELİK- ALİM SÖZLÜK KAYNAK: YUSUF HAS HACİB’İN KUTADGU BİLİG Kutadgu Bilig’te Çocukların Ailelerine Karşı Sorumlulukları Daha önceki beyitlerden yola çıkarak...
30.01.2021

You cannot copy content of this page