Kolluk Mevzuat

Bir kimliğin fiziksel olarak sahte olup olmadığını anlamak için ilk olarak bakmanız gereken yer soğuk damgadır. Bir kimlik sahibine verilmeden...
08.05.2019
Polisin Zor Kullanma Yetkisi Polis, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir....
05.05.2019
5729 sayılı kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre bu silahların taşınması yasaktır. Aynı maddenin 3.fıkrasına göre, Söz konusu...
30.04.2019
Polis, görev ve yetkilerini kullanırken; 1.   Tehlike şartı: Kamu emniyeti veya kamu düzeni bakımından mevcut bulunan zarar verici olayın gerçekleşmeye başladığı konusunda kesine...
28.04.2019
POLİSİN GÖREVLERİ1-Genel Asayiş Görevleri: Polisin temel görevi; toplum ve bireylerin can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Polis aldığı tedbirlerle (devriye, nokta...
27.04.2019
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu (TCK m.220); en az üç kişinin, suç işlemeye elverişli araç ve gerece sahip olarak,...
25.04.2019
          ETK – Kanun Numarası        : 3201           Kabul Tarihi               : 4/6/1937           Yayımlandığı R.Gazede         : Tarih : 12/6/1937   Sayı...
24.04.2019
Devlet memuru hakkında verilen disiplin cezasının uygulanmasının bir alt disiplin cezası şeklinde olabilmesi bazı hallerin varlığına bağlıdır. Ancak, bu hallerin...
23.04.2019
‘‘Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz’’ sözünü açıklayınız. Bu söz dayanışma ve işbirliğinin önemini ortaya koymaktadır. Bir insan çok kuvvetli,...
20.04.2019
Yakalama Kavramı Yakalama: Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim...
19.04.2019
PMA Grup Amiri, Amir Vekili kim olur, ne is yapar. MADDE 21- (1) Polis merkezinde rütbeli en az bir amir...
17.04.2019
Bu kavram çoğumuzun duyduğu, hakkında fikir sahibi olduğu bir kavramdır. Sosyal yaşamda çoğu zaman başkasının işlediği suçlardan bizlerde etkilenir nasibimizi...
17.04.2019
Emniyet Teşkilatı mensupları Şark görevlerini yerine getirirken veya atı görevlerini yerine getirirken bulundukları illerden, çeşitli mazeretle farklı illere geçmektedirler, tabi...
15.04.2019
Yaşanan bir olay, eylem veya söylenen sözlerin hazır bulunan kişiler tarafından belli kurallar çerçevesinde yazıya dökülerek imza altına alınan yazılı...
13.04.2019
Yaşanan bir olay, eylem veya söylenen sözlerin hazır bulunan kişiler tarafından belli kurallar çerçevesinde yazıya dökülerek imza altına alınan yazılı...
13.04.2019
PoIis kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeli ve itaat etmelidir. Atatürk Toplum güvenliğinin en temel öğesi poIistir. Herkesin polisi...
13.04.2019
Topluma zarar verdiği yada tehlikeli olduğu kanun koyucu tarafından kabul edilen ve belirtilen eyleme suç denir. Dolayısıyla bir eylemin suçu...
12.04.2019
Polisin sık sık kullandığı, yapılan herhangi bir tahkikatın kısa bir özet halinde yazılmış şekline fezleke adı verilir. Kolluk Hazırlanan tahkikat...
12.04.2019
Her polisin bilmesi gerekn Arama, güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra, aranacak kişiye haklarının bildirilmesi ile başlar. Durumun gerektirdiği şekilde zor kullanılabilir...
11.04.2019
Bir çok polis memuru görevi gereği, vatandaşla içli dışlı olduğundan, istirahatli saatlerini Adliye koridorlarında geçirmekte, çeşitli mahkemelere girmekte ve sonucunda...
11.04.2019
Kişilerin hayatları, vücut bütünlükleri ve malvarlıklarına yönelik tehlikeli bazı fiilleri cezalandırarak insanların huzur ve güven içerisinde sosyal yaşamlarının genel güvenliğini...
09.04.2019
Anayasamızın 10. maddesinde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun...
08.04.2019
6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Düzenlenmesi Hakkında Kanun , 14.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, ” müsabaka öncesinde, esnasında...
08.04.2019
Diğer bir deyişle Sessiz kalma hakkı nedir, Sessiz kalma hakkı ne zaman kullanılır? Bu konu Ceza Muhakemesi Kanununda doğrudan düzenlenmiştir....
05.04.2019
Çoğu polisin karşılaştığı ve maruz kaldığı bir suç, İftira nedir ? 1) Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da...
04.04.2019
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda “muvafakatli arama” adı ile bilinen, ilgilinin rızası ile evinde, işyerinde, üstünde, aracında veya eşyasında arama...
30.03.2019
Kamu davası şikayete bağlı olmayan suçlara ilişkin ceza yargılamasını ifade etmektedir. Suç tipinde şikayet bulunması şartı yer almadığından kolluk güçleri...
28.03.2019
Ceza kovuşturmasının belirli sakıncalarına karşı suçtan zarar göreni korumak için bazı suçlarda ceza muhakemesinin yapılabilmesi adına kanunla şart öngörülmüştür. Ceza...
28.03.2019
Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi: Türk ceza kanunu (TCK) madde 280: 1-Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti...
27.03.2019
(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması...
24.03.2019
You cannot copy content of this page