Kolluk Mevzuat

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu, hakkında soruşturma başlatılmış olsun veya olmasın işlenmiş bir suç ile ilgili maddi...
26.11.2019
Türk Hukuku  «ifade  alma»  ve  «sorgu»  arasında  önemli  bir  fark yaratmıştır:  “İfade  alma”,  suçlanan  kişinin  kolluk  kuvvetleri  ya  da savcı...
15.11.2019
XIII. Hakların Korunması ile İlgili Hükümler A. Hak Arama Hürriyeti(Değişik: 3.10.2001-4709/14 md.) Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı...
09.11.2019
Temsil, bir kişinin bir hukuki işlemi başkasının ad ve hesabına yaparak o işlemin hukuki sonuçlarının adına temsilci olarak hareket ettiği...
28.10.2019
Kumar oynatma suçu, diğer bir deyişle kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu; kazanç elde etmek amacıyla kar ve zararın...
27.10.2019
BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA VE ELKOYMA (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada somut       delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin...
18.10.2019
CMK m.135/6’e göre, soruşturma aşamasında telefon konuşmasının içeriği öğrenilmeksizin kimin kiminle konuştuğuna dair iletişimin tespiti bilgilerinin alınması ve m.135/5’e göre...
24.09.2019
CMK 148 1) Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma,...
21.09.2019
(1)Konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz. (2)Suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller ile yakalanmış veya gözaltına...
14.09.2019
Polis nöbet yönetmeliği, Çevre Koruma Nöbet yönetmeliği, Emniyet teşkiletı nöbet yönetmeliği bu ve bunun benzeri bir çok soru sorulmakta, öncelikle...
09.09.2019
Çocuk ifade alma, yakalama vs. Suça sürüklenen çocuk 12 yaşından küçük ise, cezai sorumluluğu bulunmadığından savcılıkta hazır edilmesine gerek yoktur...
07.09.2019
Genel olarak Herhangi bir konu ya da sorun üzerine yapılan inceleme ile ilgili durumu ve sonucu belirtmek üzere yazılan yazılara...
23.08.2019
Her polisin bilmesi gereken başta içerisinde polnet4,ekip projesinin olduğu Polnet Nedir ? Çalışma Mantığı nasıldır ? Güvenli midir ? Emniyet...
22.08.2019
5237 Sayılı TCK’nın 170. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde düzenlenen silahla ateş etmek suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunun...
05.08.2019
1)Gözaltının koşulları: Kolluk, yakalanan kişi ve olay hakkında cumhuriyet savcısına bilgi vermek ve onun emri doğrultusunda işlem yapmakla yükümlüdür (CMK...
31.07.2019
İki tür arama şekli vardır. Bunlardan birisi Adli Arama bir diğeri ise Önleme Araması’dır. Bu iki arama çeşidi arasındaki ince...
11.07.2019
Alkol ve nikotin (sigara) uyuşturucu madde olarak kabul edilmeseler de sağlığımızı olumsuz etkileyen zararlı maddeler olduklarından, vücudumuzdan ne kadar süre...
07.07.2019
5271 S.lı Ceza Muhakemesi Kanunu MADDE 116 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ARAMA VE EL KOYMA ŞÜPHELİ VEYA SANIKLA İLGİLİ ARAMACMK 116 –(1)...
07.07.2019
5271 S.lı Ceza Muhakemesi Kanunu MADDE 116 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ARAMA VE EL KOYMA ŞÜPHELİ VEYA SANIKLA İLGİLİ ARAMACMK 116 –(1)...
07.07.2019
CMK Madde 75 (Değişik: 25/5/2005 – 5353/2 md.) (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli veya sanık üzerinde...
07.07.2019
Refah seviyesine etki eden olumlu ve olumsuz durumlar vardır. Nitekim olumsuz durumların başını terör çekse de, azımsanamayacak ölçüde olan uyuşturucu...
03.07.2019
Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik YönetmeliğiTrafikten men, Araç kullanmaktan men, Para Cezası + Hafif Hapis Cezası, Ceza Puanları İzin almadan...
02.07.2019
İlk Anda Dikkat Edilmesi Gerekenler Aracı durdurun (araç çalışmıyor olsa bile kontağı kapatın) ve hayati kontrolleri yapın. Kazaya sebebiyet vermemek...
15.06.2019
Siber suçlar, diğer bir deyişle bilişim suçları; bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çağdaş iletişim araçları veya pos makinası gibi alışveriş...
12.06.2019
Gürültüyü tespit etmeden ceza yazmak uyvun değildir, bununla ilgili kabahatler kanunu MADDE 36. (1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde...
03.06.2019
Görevi yaptırmamak için direnme suçu, kamu görevlisine (memur, polis, zabıta, avukat, hakim vs.) karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya...
01.06.2019
Teşhis zorunlu hallerde yasada öngörülen usullere göre ve Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kolluk tarafından yapılır. Teşhisin nasıl yapılacağı 5681 Sayılı...
31.05.2019
Alacak davasının açılabilmesi için bir kimseyle borç ilişkisinin bulunması ve alacaklının borcunu tahsil edememesi gerekmektedir. Alacağın borçlu kişi ya da...
28.05.2019
Çoğu polisin karşılaştığı bir durumdur, bi fiil hem adli bir suç olup, aynı zamanda kabahat olursa bu fiile adli islem...
27.05.2019
Kabahatler Kanununun 35. maddesi ise şöyledir: “Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan kişiye, kolluk görevlileri tarafından...
10.05.2019
You cannot copy content of this page