Perşembe , Kasım 21 2019
Ana Sayfa / PolisGelisim

PolisGelisim

İfade alma ve sorgu farkı

polis365.com

Türk Hukuku  «ifade  alma»  ve  «sorgu»  arasında  önemli  bir  fark yaratmıştır:  “İfade  alma”,  suçlanan  kişinin  kolluk  kuvvetleri  ya  da savcı önünde yaptığı açıklamalardır (CMK 2/1-g). “Sorgu” ise, böyle bir kişinin hakim önünde açıklamalarda bulunmasıdır (CMK 2/1-h). Devletin şüphelenmediği kişiye soru sorması da mümkündür. Buna “bilgi toplama” dır. Kolluğun  savcıdan  emir  …

Devamını Oku »

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 36

polis365

XIII. Hakların Korunması ile İlgili Hükümler A. Hak Arama Hürriyeti(Değişik: 3.10.2001-4709/14 md.) Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.

Devamını Oku »

Temsil Nedir? Özel Genel Yetkili-Yetkisiz Temsil

polis365

Temsil, bir kişinin bir hukuki işlemi başkasının ad ve hesabına yaparak o işlemin hukuki sonuçlarının adına temsilci olarak hareket ettiği kişinin hesabına doğmasını sağlamıştır. Dolayılı temsil; temsilci işlemi yaparken bu işlemi bir başkasının adına ve hesabına yaptığını söylememekte işlemi sanki kendisi yapıyormuş gibi davranmasıdır. Temsilde temsilcinin kendi adına doğan tüm …

Devamını Oku »

Kumar Oynatma Suçu Nedir? (TCK 228)

polis365.com

Kumar oynatma suçu, diğer bir deyişle kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu; kazanç elde etmek amacıyla kar ve zararın şansa bağlı olduğu oyunların oynanması için “yer ve imkan sağlama” veya internet üzerinden bilişim sistemleri yoluyla oyun oynatılması suretiyle işlenir. Kumarhane, kahvehane, oyun salonu vb. yerlerde oynanan kumar “klasik kumar”, …

Devamını Oku »

Cmk 134

polis365.com

BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA VE ELKOYMA (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada somut       delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu …

Devamını Oku »

İletişimin Tespiti

polis365.com

CMK m.135/6’e göre, soruşturma aşamasında telefon konuşmasının içeriği öğrenilmeksizin kimin kiminle konuştuğuna dair iletişimin tespiti bilgilerinin alınması ve m.135/5’e göre de şüpheli veya yakalanabilmesi için mobil telefonunun yerinin belirlenmesi, sulh ceza hakimliğinin kararı ile mümkün olabilmektedir. TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİİLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI (1) (Değişik: 21/2/2014–6526/12 md.) …

Devamını Oku »

İFADE ALMA VE SORGUDA YASAK USULLER

polis365.com

CMK 148 1) Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz. 2) Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez. 3) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa …

Devamını Oku »

Cmk Madde 118

polis365

(1)Konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz. (2)Suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller ile yakalanmış veya gözaltına alınmış olup da firar eden kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması amacıyla yapılan aramalarda, birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Devamını Oku »

Çocuklar ile ilgili işlemler

polis365.com

Çocuk ifade alma, yakalama vs. Suça sürüklenen çocuk 12 yaşından küçük ise, cezai sorumluluğu bulunmadığından savcılıkta hazır edilmesine gerek yoktur (TCK m. 31/1). – Suça sürüklenen çocuk 12-15 yaş grubunda ise, işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığına dair uzman doktor raporu alınmalıdır. Uygulamadaki bilinen adıyla “farik mümeyyizlik raporu” …

Devamını Oku »

Kuru sıkı ile Ateş Etmek

polis365.com

5237 Sayılı TCK’nın 170. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde düzenlenen silahla ateş etmek suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunun oluşabilmesi için eylemin, kişilerde korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda gerçekleşmesi yeterli olmayıp, eylemde kullanılan silahın da aynı Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinde tanımlanan ateşli silahlardan olması, diğer …

Devamını Oku »