Cumartesi , Eylül 21 2019
Ana Sayfa / PolisGelisim

PolisGelisim

Cmk Madde 118

polis365

(1)Konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz. (2)Suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller ile yakalanmış veya gözaltına alınmış olup da firar eden kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması amacıyla yapılan aramalarda, birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Devamını Oku »

Çocuklar ile ilgili işlemler

polis365.com

Çocuk ifade alma, yakalama vs. Suça sürüklenen çocuk 12 yaşından küçük ise, cezai sorumluluğu bulunmadığından savcılıkta hazır edilmesine gerek yoktur (TCK m. 31/1). – Suça sürüklenen çocuk 12-15 yaş grubunda ise, işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığına dair uzman doktor raporu alınmalıdır. Uygulamadaki bilinen adıyla “farik mümeyyizlik raporu” …

Devamını Oku »

Kuru sıkı ile Ateş Etmek

polis365.com

5237 Sayılı TCK’nın 170. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde düzenlenen silahla ateş etmek suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunun oluşabilmesi için eylemin, kişilerde korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda gerçekleşmesi yeterli olmayıp, eylemde kullanılan silahın da aynı Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinde tanımlanan ateşli silahlardan olması, diğer …

Devamını Oku »

Gözaltına Alma

Polis365.com

1)Gözaltının koşulları: Kolluk, yakalanan kişi ve olay hakkında cumhuriyet savcısına bilgi vermek ve onun emri doğrultusunda işlem yapmakla yükümlüdür (CMK m. 90/5). Yakalanan şüpheli, gözaltına alınıp alınmayacağı karar verilmek üzere mutlaka cumhuriyet savcısının huzuruna çıkarılmayacak, cumhuriyet savcısının talimatı üzerine gözaltına alınacak ya da serbest bırakılacaktır. Cumhuriyet savcısı, gözaltı konusunda karar …

Devamını Oku »

Adli Arama ve Önleme Araması

polis365.com

İki tür arama şekli vardır. Bunlardan birisi Adli Arama bir diğeri ise Önleme Araması’dır. Bu iki arama çeşidi arasındaki ince çizgiyi birbirine karıştırmamak gereksede uygulamada pek böyle olmuyor. Uygulamada; yapılan bir arama ve aramanın sonucunda bulunan ve elde edilen delilin hukuka uygunluğu veya aykırılığı tartışmalı bir konudur. Yapılan arama ve …

Devamını Oku »

Hangi madde, hangi testle ve ne kadar süre boyunca tespit edilebilir?

Alkol ve nikotin (sigara) uyuşturucu madde olarak kabul edilmeseler de sağlığımızı olumsuz etkileyen zararlı maddeler olduklarından, vücudumuzdan ne kadar süre sonra atıldıkları önemlidir. Aşağıdaki tablolarda kan, idrar ve saç teli üzerinde yapılan testlerde, hangi maddelerin ne kadar uzun bir süre sonra tespit edilebileceği özetlenmiştir.

Devamını Oku »

CMK’nın 116, 138/1 ve 119/1 maddeleri uyarınca EL KONULMASI

polis365.com

5271 S.lı Ceza Muhakemesi Kanunu MADDE 116 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ARAMA VE EL KOYMA ŞÜPHELİ VEYA SANIKLA İLGİLİ ARAMACMK 116 –(1) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda somut delillere       dayalı kuvvetli şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir. CMK 119 – ARAMA KARARI …

Devamını Oku »

ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUDUNDAN ÖRNEK ALINMASI – CMK 75

polis365.com

CMK Madde 75 (Değişik: 25/5/2005 – 5353/2 md.) (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesine ya da vücuttan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine; Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde …

Devamını Oku »

Sık Kullanılan Uyuşturucu Maddeler Nelerdir?

Refah seviyesine etki eden olumlu ve olumsuz durumlar vardır. Nitekim olumsuz durumların başını terör çekse de, azımsanamayacak ölçüde olan uyuşturucu maddelerinin de etkisi çok büyüktür.Gelen Toplumumuzda sık kullanılan uyuşturucu maddelere bir göz atalım. “Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu” ile “uyuşturucu madde ticareti suçu” birbirine karıştırılmamalıdır. İşlenen fiilin kullanmak için …

Devamını Oku »

Trafik ile ilgili Cezalar

https://polis365.com

Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği Trafikten men, Araç kullanmaktan men, Para Cezası + Hafif Hapis Cezası, Ceza Puanları İzin almadan karayolu yapısında çalışma yapma İlgili Kanun: Madde – 13 İlgili Mevzuat: Trafik KanunuCeza Fiili Adı: Tehlikeli durum ve engeller, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, …

Devamını Oku »