Cuma , Nisan 10 2020
Ana Sayfa / PolisGelisim

PolisGelisim

Polisin Bilmesi Gereken Bazı Kavramlar

Kolluk kuvveti (Zabıta): Polis, jandarma, sahil güvenlik ve özel kolluk kuvvetlerini, Yakalama: Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına alma veya muhafaza altına …

Devamını Oku »

Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Reşit Olmayanla Cinsel ilişki ve Cinsel Taciz Suçları Hakkında

İyi günler, bugün Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Reşit Olmayanla Cinsel ilişki ve Cinsel Taciz olayları üzerinde duracağız. Kısaca bahsetmek gerekirse; 18 yaşını doldurmamış bir çocuğu cinsel yönden istismar eden bir kişi Çocuğun Cinsel İstismarı(TCK 103) olayını gerçekleştirmiş olur, 15 yaşını doldurmamış mağdurun rızası olsa dahi bu suç meydana gelmiş …

Devamını Oku »

Kişisel Verileri Ele Geçirme veya Yayma Suçu Nedir?

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu, kişinin hayatının gizli alanında kalması gereken ve herkes tarafından bilinmeyen kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmesi, başkasına verilmesi veya yayılması ile meydana gelir. Uygulamada bu suça, “kişisel bilgilerin ele geçirilmesi suçu” da denilmektedir.Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme …

Devamını Oku »

POLİSİN İFADE ALMASI İLE İLGİLİ MADDELER

Türk Hukuku “ifade alma” ve “sorgu” arasında önemli bir fark yaratmıştır: “İfade alma”, suçlanan kişinin kolluk kuvvetleri, ya da savcı önünde yaptığı açıklamalardır (CMK 2/1-g). “Sorgu” ise, böyle bir kişinin hakim önünde açıklamalarda bulunmasıdır (CMK 2/1-h).Burada şuna dikkat etmek gerekir. Devletin şüphelenmediği kişiye soru sorması da mümkündür. Buna “bilgi toplama” …

Devamını Oku »

Soruşturma İle İlgili İşlemler

Suçlar genelde alenî değil, gizli işlenir. Suçun işleniş şeklinin ve suçu işleyen kişilerin ortaya çıkarılmasında çeşitli tahminler hareket noktası oluşturur. Tahminler şüpheye dayanır. Soruşturma, duyulan şüphelerin güçlenmesi veya zayıflaması için gerekli olan delillerin bulunması amacıyla polis, jandarma ve savcı tarafından suç soruşturması yapılır. Savcı, maddî gerçeğin araştırılması ve âdil bir …

Devamını Oku »

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza hukuku suç ve cezaları düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır.Ceza hukuku, genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır.Ceza genel hukuku, suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımını, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeleri, suçlar için öngörülen cezaları, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan …

Devamını Oku »

Moleküler Genetik Inceleme Cmk 78

CMK Madde 78 Cmk 75 ve 76 ncı maddelerde öngörülen işlemlerle elde edilen örnekler üzerinde, soy bağının veya elde edilen bulgunun şüpheli veya sanığa ya da mağdura ait olup olmadığının tespiti için zorunlu olması hâlinde moleküler genetik incelemeler yapılabilir. Alınan örnekler üzerinde bu amaçlar dışında tespitler yapılmasına yönelik incelemeler yasaktır. …

Devamını Oku »

Seri Yargılama Usulü – 7- Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması TCK 268

Seri yargılama usulü, kamu davası açılması için yeterli şüphe olmasına rağmen kamu davası açmak yerine başvurulan özel bir yargılama usulüdür,bu kapsamdaki suçlarda şüpheliye form tebliğ edilir, Seri Yargılama usulüne giren bu suç; Bir suç işleyen kişinin, işlediği suç sebebiyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla, başkasına ait kimlik …

Devamını Oku »

Seri Yargılama Usulü – 6- Mühür Bozma Suçu TCK Madde 203

Seri yargılama usulü, kamu davası açılması için yeterli şüphe olmasına rağmen kamu davası açmak yerine başvurulan özel bir yargılama usulüdür,bu kapsamdaki suçlarda şüpheliye form tebliğ edilir, Seri Yargılama usulüne giren bu suç; Kasten işlenebilen suçlardan olup TCK 203. maddede ‘kamu güvenine karşı suçlar’ arasında düzenlenmiştir. Mühür bozma suçu, bir şeyin …

Devamını Oku »

Seri Yargılama Usulü – 5- Parada Sahtecilik Suçu TCK Madde 197

Seri yargılama usulü, kamu davası açılması için yeterli şüphe olmasına rağmen kamu davası açmak yerine başvurulan özel bir yargılama usulüdür,bu kapsamdaki suçlarda şüpheliye form tebliğ edilir, Seri Yargılama usulüne giren bu suç; Şu şekilde; Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden …

Devamını Oku »