Pazartesi , Mayıs 20 2019
Ana Sayfa / PolisGelisim

PolisGelisim

SARHOŞLUK HAKKINDA

polis365

Kabahatler Kanununun 35. maddesi ise şöyledir: “Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan kişiye, kolluk görevlileri tarafından elli Türk Lirası idari para cezası verilir. Kişi, ayrıca sarhoşluğun etkisi geçinceye kadar kontrol altında tutulur.” Kolluk mevzuatında da benzer hükümlerle karşılaşmaktayız. 2559 s. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 13. …

Devamını Oku »

Sahte TC Kimlik Nasıl Anlaşılır?

polis365

Bir kimliğin fiziksel olarak sahte olup olmadığını anlamak için ilk olarak bakmanız gereken yer soğuk damgadır. Bir kimlik sahibine verilmeden önce en son yapılan işlem soğuk damgadır. Soğuk damga fotoğrafın yarısını içine alacak şekilde kimliğin üzerinde kabartmalı bir şekilde yapılan damgadır. Işığa tutunca ve parmaklarınızla hissedebileceğiniz şekilde farkedilebilir. Eğer kimlikte veya fotoğraf …

Devamını Oku »

Polisin Zor Kullanma Ve Silah Kullanma Yetkisi

polis365.com

Polisin Zor Kullanma Yetkisi Polis, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir. Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç ve kanunî şartları gerçekleştiğinde silah kullanılabilir. Polisin …

Devamını Oku »

Kurusıkı Tabanca Bulundurmak, Ateş açmak

https://polis365.com

5729 sayılı kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre bu silahların taşınması yasaktır. Aynı maddenin 3.fıkrasına göre, Söz konusu silahlar, ancak her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılmayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde nakledilebilirler.Bu silahların belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir. Bu yasağın yaptırımı …

Devamını Oku »

Türk Polisinin Yetkileri

Polis365.com

Polis, görev ve yetkilerini kullanırken; 1.   Tehlike şartı: Kamu emniyeti veya kamu düzeni bakımından mevcut bulunan zarar verici olayın gerçekleşmeye başladığı konusunda kesine yakın ihtimalin var olma durumu. 2.   Zorunluluk Şartı: Polisin, olaya müdahale etmesi veya güvenlik önlemine başvurmasının zorunlu olması. 3.   Orantılılık Şartı: Polis, olayın önlenmesine yeterli ölçüde tedbir alması gereklidir. Bu tedbirleri alırken aşırıya kaçmamalıdır. POLİSİN YETKİLERİ(Durdurma ve Kimlik Sorma-Parmak …

Devamını Oku »

POLİSİN GÖREVLERI

https://polis365.com

POLİSİN GÖREVLERİ1-Genel Asayiş Görevleri: Polisin temel görevi; toplum ve bireylerin can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Polis aldığı tedbirlerle (devriye, nokta nöbeti, bekçi görevlendirme) bu görevi yerine getirir. 2-Koruma ve Önleme Görevleri: Bu görev, polisin idari görevlerindendir. Önleyici görev, düzenleme ve caydırıcılık nitelikte görevlerdir. Bunlar; nokta,devriye ekipleri,toplantı,gösteri ve yürüyüşlerde alınan önlemler, …

Devamını Oku »

Emniyet Teşkilatı Kanunu

polis365

          ETK – Kanun Numarası        : 3201           Kabul Tarihi               : 4/6/1937           Yayımlandığı R.Gazede         : Tarih : 12/6/1937   Sayı : 3629           Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 3  Cilt : 18   Sayfa : 317                                                                               *                                                                             * *                Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız             “Yürürlükteki …

Devamını Oku »

Bir Alt Cezanın Verilmesi

polis365.com

Devlet memuru hakkında verilen disiplin cezasının uygulanmasının bir alt disiplin cezası şeklinde olabilmesi bazı hallerin varlığına bağlıdır. Ancak, bu hallerin varlığı, verilen cezanın mutlaka bir alt ceza şeklinde uygulanmasını da gerektirmemektedir. Öte yandan, alt ceza şeklinde uygulama yapılması ise verilen asıl cezayı değiştirmemektedir.Alt ceza uygulanmasına ilişkin düzenleme657 sayılı Devlet Memurları …

Devamını Oku »

Komiserlik Mülakat Soruları

‘‘Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz’’ sözünü açıklayınız. Bu söz dayanışma ve işbirliğinin önemini ortaya koymaktadır. Bir insan çok kuvvetli, akıllı ve bilgili olabilir. Ama tek başına olduğunda yapabileceklerinin bir sınırı vardır. Fakat bir işbirliği içinde olursa hem yükü hafifler hem de amacına daha kolay ulaşır. Mesela 50 kiloluk bir …

Devamını Oku »

Yakalama,Gözaltına alma ve İfade alma

polis365

Yakalama Kavramı Yakalama: Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına alınma veya muhafaza altına alınma işlemlerinden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak …

Devamını Oku »