Pazar , Temmuz 21 2019
Ana Sayfa / PolisGelisim

PolisGelisim

Adli Arama ve Önleme Araması

polis365.com

İki tür arama şekli vardır. Bunlardan birisi Adli Arama bir diğeri ise Önleme Araması’dır. Bu iki arama çeşidi arasındaki ince çizgiyi birbirine karıştırmamak gereksede uygulamada pek böyle olmuyor. Uygulamada; yapılan bir arama ve aramanın sonucunda bulunan ve elde edilen delilin hukuka uygunluğu veya aykırılığı tartışmalı bir konudur. Yapılan arama ve …

Devamını Oku »

Hangi madde, hangi testle ve ne kadar süre boyunca tespit edilebilir?

Alkol ve nikotin (sigara) uyuşturucu madde olarak kabul edilmeseler de sağlığımızı olumsuz etkileyen zararlı maddeler olduklarından, vücudumuzdan ne kadar süre sonra atıldıkları önemlidir. Aşağıdaki tablolarda kan, idrar ve saç teli üzerinde yapılan testlerde, hangi maddelerin ne kadar uzun bir süre sonra tespit edilebileceği özetlenmiştir.

Devamını Oku »

CMK’nın 116, 138/1 ve 119/1 maddeleri uyarınca EL KONULMASI

polis365.com

5271 S.lı Ceza Muhakemesi Kanunu MADDE 116 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ARAMA VE EL KOYMA ŞÜPHELİ VEYA SANIKLA İLGİLİ ARAMACMK 116 –(1) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda somut delillere       dayalı kuvvetli şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir. CMK 119 – ARAMA KARARI …

Devamını Oku »

ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUDUNDAN ÖRNEK ALINMASI – CMK 75

polis365.com

CMK Madde 75 (Değişik: 25/5/2005 – 5353/2 md.) (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesine ya da vücuttan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine; Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde …

Devamını Oku »

Sık Kullanılan Uyuşturucu Maddeler Nelerdir?

Refah seviyesine etki eden olumlu ve olumsuz durumlar vardır. Nitekim olumsuz durumların başını terör çekse de, azımsanamayacak ölçüde olan uyuşturucu maddelerinin de etkisi çok büyüktür.Gelen Toplumumuzda sık kullanılan uyuşturucu maddelere bir göz atalım. “Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu” ile “uyuşturucu madde ticareti suçu” birbirine karıştırılmamalıdır. İşlenen fiilin kullanmak için …

Devamını Oku »

Trafik ile ilgili Cezalar

https://polis365.com

Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği Trafikten men, Araç kullanmaktan men, Para Cezası + Hafif Hapis Cezası, Ceza Puanları İzin almadan karayolu yapısında çalışma yapma İlgili Kanun: Madde – 13 İlgili Mevzuat: Trafik KanunuCeza Fiili Adı: Tehlikeli durum ve engeller, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, …

Devamını Oku »

Trafik Kazası Sonrasında Yapılması Gerekenler

İlk Anda Dikkat Edilmesi Gerekenler Aracı durdurun (araç çalışmıyor olsa bile kontağı kapatın) ve hayati kontrolleri yapın. Kazaya sebebiyet vermemek için gerekli güvenlik önlemleri alın. Kazaya karışan araçların fotoğraflarını çekin (mümkünse video kaydı da alın). Araçları trafiği engellemek adına uygun bir yere çekin. Kaza Tespit Tutanağı Tutulması Kazaya karışan araçların …

Devamını Oku »

Siber Suçlar Nedir?

https://polis365.com

Siber suçlar, diğer bir deyişle bilişim suçları; bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çağdaş iletişim araçları veya pos makinası gibi alışveriş araçları kullanılarak elektronik ortamda işlenen her türlü suç olarak tanımlanabilir. Bilişim suçu terimi yerine bilgisayar suçu, internet suçu, elektronik ortamda işlenen suçlar gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Bilginin elektronik ve teknolojik …

Devamını Oku »

Gürültü kabahati

polis365

Gürültüyü tespit etmeden ceza yazmak uyvun değildir, bununla ilgili kabahatler kanunu MADDE 36. (1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. (2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından …

Devamını Oku »

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme (Mukavemet) Nedir? (TCK m.265)

polis365.com

Görevi yaptırmamak için direnme suçu, kamu görevlisine (memur, polis, zabıta, avukat, hakim vs.) karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanılması ile meydana gelir (TCK md.265/1). Görevi yaptırmamak için direnme suçu, uygulamada görevli memura mukavemet suçu olarak bilinen, halk arasında polise mukavemet, zabıtaya mukavemet vb. gibi deyimlerle ifade edilen …

Devamını Oku »