Kolluk Mevzuat

Adli Para Cezası Ödeme Emri Ne Zaman Gelir? Adli para cezasının kararı duruşmanın sonuçlanmasından sonra kararlıya iletilir. Bu süreç kararın...
18.04.2022
Polis Atama Bölgeleri 2022 Süreleri, Polis Atama Yönetmeliği 2022 Süreleri, Emniyet Bölge Sistemi 17 MART 2022 tarihinde yapılan değişikliğe göre...
17.03.2022
Polis atama bölgeleri, Emniyet bölge sistemi, Polis atama yönetmeliği 2022, Polis atama bölgeleri 2022 ve Polis atama ve yer değiştirme...
17.03.2022
Eğer mahkemeye çıkmak sizin için önemliyse, ceza alacaksanız veya karşı tarafın ceza almasını ümit ediyorsanız Koyu renk takım elbise giyin,...
31.12.2021
Savunma bir polis için mutlaka bir gün lazım olan şeydir, temel olarak savunma yaparken Olayları yazarken sade ve açık cümleler...
31.12.2021
Tanımlar a) Amir: Kadro ve kuruluş yönünden bağlı olunan kimse ile amir olarak yetkilendirilmiş olan diğer kişileri, b) Bakan: İçişleri...
22.10.2021
Rüşvet, resmî işlerde kayırma ve öne alma karşılığında bir ücret/bedel alma ya da verme olarak tanımlanır. Zimmet, bir kamu görevlisinin...
19.10.2021
Anayasada Kaç Madde Var ? Anayasada 7 kısım, 177 madde ve 16 geçici madde bulunmaktadır. Anayasanın 36 maddesi nedir kısaca?...
14.10.2021
20 Ocak 1921 yılında kabul edilen ve 23 maddeden oluşan Teşkilat-ı Esasiye, Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasası kabul edilir. 1923 yılında...
14.10.2021
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 36 XIII. Hakların Korunması ile İlgili Hükümler A. Hak Arama Hürriyeti(Değişik: 3.10.2001-4709/14 md.) Herkes, meşrû vasıta...
14.10.2021
Genel olarak İstinaf dilekçesi, ilk derece mahkemesince verilen kararın tebliğinden itibaren, ki karar davacının aleyhine verilmiş ise yasal süresi içerisinde...
08.10.2021
Polis, görev ve yetkilerini kullanırken; 1.   Tehlike şartı: Kamu emniyeti veya kamu düzeni bakımından mevcut bulunan zarar verici olayın gerçekleşmeye başladığı konusunda kesine...
06.10.2021
Polis eş durumu atama dilekçesi başvuru yapacak polis tarafından hazırlanmalıdır. Tayin için gereken şartları yerine getiren ve yönetmeliğe uygun hareket eden...
05.10.2021
Öncelikle Bu atamaların evlilik akdinden sonra gerçekleştirileceği kesin hükümlerle açık olduğu için eşler arası resmi nikah zorunluluğu bulunur. Bilindiği üzere...
05.10.2021
Memurun kendisi ya da bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinden dolayı istenebilir. Memurun kendisinin veya bakmakla yükümlü...
05.10.2021
Bilindiği gibi Emniyet ve Askeri Personel nüfusa kayıtlı olduğu illerde çalışamıyordu. 2013 yılında yapılan değişiklikle artık Polisler ve Askerler kendi...
05.10.2021
Polislere 2. Şark illerinde personel eksikliği gerekçe gösterilerek şark hizmetinden dönen ve 15 yılı tamamlayan memurlara zorunlu 2. şark hizmeti...
05.10.2021
Polisler kac senede bir tayin olur? Emniyet mensubu personeller Mayıs ve Haziran aylarında açıklanan genel atama dönemi dışında her yıl...
05.10.2021
2521 Sayılı AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN kapsamında değerlendirilen...
04.10.2021
8501KARA AVCILIĞI KANUNUKanun Numarası : 4915Kabul Tarihi : 1/7/2003Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 11/7/2003 Sayı : 25165Yayımlandığı Düstur :...
04.10.2021
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna” eklenen hükümlerle ailenin korunması ve ateşli silahlarla suç işlenmesinin önlenmesi ve ateşli silah ediniminin...
04.10.2021
5325AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞANTABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI,ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINADAİR KANUNKanun Numarası : 2521Kabul Tarihi : 11/9/1981Yayımlandığı...
04.10.2021
2021 yılı itibari ile MKE 1 adet 7.65 çapındaki mermiyi 3.05 TL’den satmaktadır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi, 15...
04.10.2021
Uygulamada bir takım hususların artık Cumhuriyet savcısının söylemesine gerek kalmadan yapmaları gerekmekte ve nöbetçi Cumhuriyet savcıları bu hususların adli kolluk...
04.10.2021
Muhafaza altına alma: Kanunun yetki verdiği hâllerde yetkili merci önüne çıkarılması gereken kişilerin ilgili kurumlar veya kişilerce teslim alınana kadar...
07.09.2021
Zorla getirme kararının bir örneği şüpheli veya sanığa verilir. Zorla getirme kararı ile çağrılan şüpheli veya sanık derhal, olanak bulunmadığında...
07.09.2021
İdarenin hukuka aykırı işlemlerini iptal ettirebilmek için iptal davası açılır. Ancak iptal davası açmak idari işlemi direkt olarak hukuka aykırı...
01.09.2021
Bu işlem cmk 134. Maddeye istinaden yapılır. 1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve...
10.08.2021
Zamanaşımı: 2 çeşit zamanaşımı süresi vardır. 1- Soruşturmaya başlama süresi: Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında soruşturma...
09.08.2021
Bilindiği üzere İdarenin iç işleyişine ilişkin mevzuatla belirlenen kurallara aykırı eylem ve işlemleri görülen memurun idari, hukuki, mali ve cezai sorumluluk...
09.08.2021

You cannot copy content of this page