Rüşvet, Zimmet ve İrtikap Nedir ?

19 Ekim 2021 admin 0

Rüşvet, resmî işlerde kayırma ve öne alma karşılığında bir ücret/bedel alma ya da verme olarak tanımlanır. Zimmet, bir kamu görevlisinin görevi dolayısıyla kendisine devredilmiş olan […]

Hak Arama Hürriyeti

14 Ekim 2021 admin 0

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 36 XIII. Hakların Korunması ile İlgili Hükümler A. Hak Arama Hürriyeti(Değişik: 3.10.2001-4709/14 md.) Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı […]

Polisin Görev Ve Yetkileri Nelerdir ?

6 Ekim 2021 admin 0

Polis, görev ve yetkilerini kullanırken; 1.   Tehlike şartı: Kamu emniyeti veya kamu düzeni bakımından mevcut bulunan zarar verici olayın gerçekleşmeye başladığı konusunda kesine yakın ihtimalin var olma durumu. 2.   Zorunluluk […]

Devlet Memuru Mazeret Tayin Hakları

5 Ekim 2021 admin 0

Memurun kendisi ya da bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinden dolayı istenebilir. Memurun kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu 1. dereceden birinin görev […]