Kabahatler Kanunu Ve İdari Para Cezaları

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU KAPSAMINDA 2021 YILI İDARİ YAPTIRIM PARA CEZALARI 2022 YILI İÇİN HENÜZ NETLEŞMEMİŞTİR. Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında...
22.10.2021
09.10.2021
Kabahatler Kanunu 9337 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunîlik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı Amaç ve kapsam Madde 1- (1)...
05.10.2021
1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Çerçevesinde Uygulanacak İdari Para Cezası 2022 yılı itibariyle 100 TL ile 2500 TL arasında değişmektedir....
04.10.2021
2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, (..) Satımı ve Bulundurulması Kanunu Kapsamında İdari Para Cezaları Satış Listeleri ve belgeleri...
04.10.2021
2559 Sayılı Polis Vaziye ve Salahiyetleri Kanunu Kapsamında İdari Para Cezaları 2022 Yılı itibari ile yeni fiyatları netleşmemiş olup Alt...
04.10.2021
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezaları 2022 yılı için henüz netleşmemiştir.
04.10.2021
2872 Sayılı Çevre Kanunu Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezaları 2022 yılı için henüz netleşmemiştir.
04.10.2021
4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun’daki Bazı Ceza Miktarları 2022 Yılı için henüz...
04.10.2021
4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Çerçevesi Uygulanacak İdari Yaptırımlar 2022 yılı için henüz netleşmemiştir. 1...
04.10.2021
4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezaları 2022 Yılı için henüz netleşmemiştir. 2021 yılında uygulanan cez miktarı...
04.10.2021
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Kapsamında İdari Para Cezaları 2022 yılı için netleşmemiştir.
04.10.2021
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Kapsamında İdari Para Cezaları 2022 yılı için henüz netleşmemiştir.
04.10.2021
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 4 Nisan 2013’te kabul edilen, 11 Nisan 2013’te Resmi Gazete’de yayımlanarak...
04.10.2021
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 2022 yılı için henüz netleşmemiştir.
04.10.2021
167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun Kapsamında İdari Para Cezaları 2022 yılı için henüz netleşmemiştir.
04.10.2021
İlgili kanun maddesine istinaden Madde 5 in d bendine göre Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans...
04.10.2021
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezaları 2022 yılı için henüz netleşmemiştir.
04.10.2021

You cannot copy content of this page