Memur Refakat izni nedir? Nasıl alınır?

6 Mart 2021 admin 0

Refakat İzni Usulüne göre alınmış sağlık kurulu raporuna istinaden, refakat izni kullanabilecek personelin talebi üzerine kurumları tarafından verilmesi zorunlu olan, izinli olunan dönemde ücret ve […]

Görsel Yok

TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ, SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYDA ALINMASINA DAİR USUL VE ESASLAR İLE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

5 Mart 2021 admin 1

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukukî Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmelik; a) (Değişik: RG-04/07/2007-26572)(1) 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun ek 7 nci maddesi, […]

Polis Tip 1 diyabet ve Tip 2 diyabet

5 Mart 2021 admin 0

Maalesef Türk Polisinde de sıkça rastlanmaya başlayan bir hastalıktır diyabet.Tip 1 diyabet, genelde 30 yaş altı ve tamamen insülin eksikliği ile karakterizedir. Tip 1 diyabet, diğerine […]

CMK 250 Seri Yargılama Usulü Nedir?

5 Mart 2021 admin 0

Seri yargılama usulü, Cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma sonunda bazı suçlarda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar vermediği takdirde, şüphelinin müdafii huzurunda bu yargılama usulünü kabul etmesi […]