Görsel Yok

Mevzuat Notları

17 Eylül 2021 admin 0

Kolluk kuvveti (Zabıta): Polis, jandarma, sahil güvenlik ve özel kolluk kuvvetlerini, Yakalama: Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi […]

Görsel Yok

Atatürk İlke Ve İnkılapları Notları

17 Eylül 2021 admin 0

İlk kez Mondros (30 Ekim 1918) Antlaşmasıyla Osmanlılar fiilen bitmiştir. İlk işgal → Musul (İngilizler) İlk direniş → Hatay-Dörtyol (Fransızlara) İlk cemiyet → Trakya-Paşaeli Cemiyeti […]

Görsel Yok

Ceza Hukuku Notları

17 Eylül 2021 admin 0

GENEL OLARAK Bir suçun işlenip işlenmediğini, işlenmişse kim tarafından ve hangi şartlar altında işlendiğini araştıran hukuk dalına ceza muhakemesi hukuku denir.1929 tarihli eski Ceza Muhakemesi […]

Görsel Yok

İdare Hukuku Notları

17 Eylül 2021 admin 0

İdare KavramıGenel Anlamda İdare Kavramı: Belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgüt veya bu amaca ulaşmak için yürütülen planlı faaliyetOrganik Tanım – Fonskiyonel TanımHem Özel […]

Görsel Yok

İnsan Hakları Notları

17 Eylül 2021 admin 0

Temel eşitlik; bütün insanların hayatlarının eşit ahlaki değere sahip olması anlamında, herkesin eşit doğduğu düşüncesidir. İnsan haklarından doğan hukuki yükümlülük Devlete aittir. Temel haklar; Anayasa kuralları tarafından […]

Görsel Yok

Anayasa Hukuku Ders Notları

17 Eylül 2021 admin 0

YASAMA Yasama Yetkisi TBMM’ye aittir. TBMM, genel oyla seçilen 600 milletvekilinden oluşur. Milletvekilliklerinin illere ve seçim çevrelerine göre dağılımı; son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre […]

Görsel Yok

2021 Komiserlik Yazılı Sınav Tarihi

17 Eylül 2021 admin 0

Sınav tek oturum halinde 17 Ekim 2021 tarihinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 27 Ekim’de açıklanacak. Yazılı sınav sonrasında yapılacak Fiziki Yeterlik ve Sözlü/Mülakat […]