Öğretim Görevlisi Nasıl Olunur? Öğretim Görevlisi Olma Şartları?

28.04.2023
Öğretim Görevlisi Nasıl Olunur? Öğretim Görevlisi Olma Şartları?

Öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında eğitim veren öğretim elemanı olarak kabul gören değerli meslek mensuplarıdır. Fakültelerde dekanlık tarafından kendilerine verilen dersleri işletmekle görevlidirler.

Öğretim görevlileri sorumlu olduğu ders müfredatını hazırlamak, yürütmek ve uygulamakla sorumludurlar. Öğrenciler için denemeler, sınavlar hazırlamak ve öğrencilerin ilerlemesini, başarısını kayıt altına almakta Öğretim görevlisinin sorumlulukları altındadır. Bölüm ve fakülte toplantılarına katılmak, makalem ve bilimsel yayınları kaleme almak Öğretim görevlilerinin görevleri arasındadır.

Öğretim görevlisi olmak için en az Yüksek lisans mezunu olmak gereklidir. Bazı üniversitelerde yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak şartı da aranabilmektedir. Öğretim görevlisi alımlarında Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girme şartı aranmaktadır ve en az 70 puan, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan puan almış olmak gerekir. Üniversite tarafından alım yapılacak Öğretim görevlisi kadrosu başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü mülakata girerler. Sözlü mülakat sonrası başarı olan adaylar Öğretim görevlisi olmaya hak kazanır. Öğretim görevlisi pozisyonları genellikle üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından ilan edilir. Öğretim Görevlisi Nasıl Olunur? Öğretim Görevlisi Olma Şartları?

Öğretim görevlisi olmak için Öğretim Görevlisi alım şartlarını taşıyor olmak gereklidir. Bu şartlar genel olarak aşağıdaki gibidir.

  • Alım yapılacak alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
  • ALES’ten en az 70 puan almak
  • YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan almak temel şartlar arasındadır.

Önlisans düzeyinde eğitim veren MYO alımlarına başvuracak adaylarda alanları ile ilgili 2 yıl tecrübe şartı aranmaktadır. Ayrıca mülakat aşamasında uygulama becerileri ölçülür ve formasyon şartı aranır.

Meslek yüksekokullarında ön değerlendirme aşamasında ALES puanının %70’i ve lisans mezuniyet notunun %30’u dikkate alınarak müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar aday, sınav jürisi tarafından en yüksek puandan başlayarak sıralanır.

Son değerlendirme aşamasında ise ALES notunun %35’i, lisans mezuniyet notunun %30’u ve giriş sınavı notunun %35’i hesaplanarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday, başarı sırasına göre belirlenir.

Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.

You cannot copy content of this page