Polis Akademisi 29. Dönem alımları! 29. Dönem POMEM başvurusu ne zaman, nasıl, nereden yapılır?

09.11.2022
Polis Akademisi 29. Dönem alımları! 29. Dönem POMEM başvurusu ne zaman, nasıl, nereden yapılır?

Polis Akademisi 29. Dönem alımları! 29. Dönem POMEM başvurusu ne zaman, nasıl, nereden yapılır?

POMEM için toplam 12 bin öğrenci alınacağına dair duyurunun yayımlanmasının ardından, adaylar başvuru şekli, şartları ve ücretini araştırmaya koyuldu.

Adaylar gerekli tüm bilgilere 29. Dönem POMEM başvuru kılavuzundan erişim sağlayabilecek.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne alınacak ön lisans, lisans ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 8 bin 160’ı erkek, bin 440’ı kadın olmak üzere 9.600 lisans öğrencisi, 2 bin 40’ı erkek, 360’ı kadın olmak üzere 2 bin 400 ön lisans öğrencisi alınacak.

Adaylar başvuru ücreti, başvuru şartları fiziki sınav ve mülakat sınavı gibi tüm bilgilere 29. Dönem POMEM başvuru kılavuzundan erişecekler. POMEM alımı ön başvuruları 14 Kasım 2022 tarihinde başlayacak ve başvuru kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak.

Polis alımına ilişkin detaylar 14 Kasım 2022 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internete sitesi üzerinden açıklanacak.

29.Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 14 Kasım 2022 tarihinde başlayacak ve Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak.

POLİS AKADEMİSİ 12 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

– T.C. vatandaşı olmak,

– Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

– KPSS Lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, önlisans mezunları için KPSS önlisans puanı P93 puan türünden 65 taban puan veya üzerinde puan almış olmak

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

– 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

– Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

– Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

– Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 

– 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

– Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

– Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

– Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

– Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

– Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

– Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

You cannot copy content of this page