Fethedilen toprakların dağıtımını yapan görevli kimdir?

04.11.2022

Fethedilen toprakların dağıtımını yapan görevli kimdir?

Osmanlı’da fethedilen toprakları kaydeden kişiye NİŞANCI denir.

Fethedilen yerlerdeki arazileri tapu tahrir defterlerine kaydetmekle görevliydi. Tevkii ya da Tuğrai ismi ile de bilinirdi. Kanuni Dönemi’nden sonra tımarlar sisteminin düzenlenmesi ve dağıtılması görevini de nişancı yapmaya başladı.

Tahrİr yapmak için önce sayım bölgelerine “tahrİr emİniII ve “katİbi” gönderilir; bunlar da “kadıyı81, “sİpahileri” (rirnar yöneticileri) ve köylülerİ biraraya getirerek sayım işlemine başlarıardı. Tahrİr sonucu elde edilen bilgi- ler daha sonra “mufassal” ve “icmal” defterleri adı altında iki ayrı defterde toplanırdı.

Fethedilen yerlerdeki arazileri tapu tahrir defterlerine kaydetmekle görevliydi. Tevkii ya da Tuğrai ismi ile de bilinirdi. Kanuni Dönemi’nden sonra tımarlar sisteminin düzenlenmesi ve dağıtılması görevini de nişancı yapmaya başladı.

You cannot copy content of this page