Polis Nedir? Polis ne demektir? Polisin Görevleri Ne?

12.04.2022

Polis, halkın emniyetini sağlamak ve ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirler almak üzere görev yapan kamusal hizmet birimi.

Polis; Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Polis Vazife ve Selahiyet Tüzüğünde belirtildiği üzere; asayiş, amme, şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korumak, halkın ırz, can, malını muhafaza etmek, ammenin istirahatını temin etmek, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmekle görevlidir.

Polis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.Polis kelimesi Fransızca kökenlidir.TDK’ye göre polis kelimesi anlamı şu şekildedir:

– Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta- Bu kuruluşta yer alan görevli, kollukçu

You cannot copy content of this page