Emekli Polis Forum, Polis Forum Bilgileri, Polis Emeklilik Şartları, Polis emeklilik yaşı 52 mı 55 mi? Polis Emekliliği ile ilgili tüm detaylar

08.04.2022

Emekli Polis Forum, Polis Forum Bilgileri, Polis Emeklilik Şartları, Polis emeklilik yaşı 52 mı 55 mi?

5434 ve 5510 sayılı Kanunlar gereği polis memurları 52 yaşlarında zorunlu olarak emekliye sevk ediliyorlar.

Normal memurlardan bayanlar 58, erkekler 60 yaş şartına tabi olurlarken, polislerin yaş haddi 52 olarak korundu. Buna göre bayan ve erkek polis memurlarından 8 Eylül 1999 sonrasında göreve başlayanlar, 25 yılı doldurduktan sonra 52 yaşlarında emekli olacaklar.

5434 sayılı Kanunda hem de 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilmiştir. Bu hüküm gereğince, polis memurları azami olarak 55 yaşını doldurdukları tarihten sonra polislik mesleğinden zorunlu olarak emekli edilmektedirler.

Polisler, çalıştıkları her yıl için ¼ oranında fiili hizmet zammı (yıpranma payı) kazanıyorlar. Bu düzenleme eski polisler için geçerli olduğu gibi, yeni 5510 sayılı Kanunda da aynen korundu. Böylece örneğin 20 yıl çalışan bir polis memuru, 5 yıl da yıpranma payı kazanarak 25 yılını doldurmuş sayılıyor.

En az 10 yıl çalışma süresini dolduran memurlar kalan zamanı isteğe bağlı tamamlayıp yaş şartıyla emekli olabiliyor. Bunun için ayrıca çalışmalarına gerek yok.

Emniyet personelinden; 8 Eylül 1999’dan önce SSK veya Bağkur sigortalılığı olanların emeklilik yaşlarının tespitinde, yıpranma önemli bir avantaj sağlıyor. Çünkü ilk defa 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların emeklilik şartları 23 Mayıs 2002’deki toplam hizmet süresine göre belirleniyor. Emniyet personelinin bu tarihteki hizmet süresine yıpranma süresi de ilave edilip bulunan toplam hizmet süresine göre emeklilik şartları (yaşı) belirleniyor.

8 Eylül 1999’dan önce göreve başlayan ve SSK ve Bağkur hizmet süresi bulunmayan emniyet personelinin emeklilik şartları (yaşı) da 15 Haziran 2002 itibarıyla sahip olduğu hizmet süresine göre belirleniyor. Bu tarihteki hizmet süresine yıpranma süresi de ilave edilerek emekli olunacak yaş toplam hizmet süresi üzerinden tespit edildiğinden, yıpranma bunlarda da çok önem taşıyor. Kişiler emekli olurken de toplamda 8 yılı geçmemek üzere yıpranma süreleri, fiili hizmet sürelerine ekleniyor ve ilave edilen yıpranma süresinin tamamı da emeklilik yaşından düşülüyor.

ÖRNEK: Doğum tarihi 15 Ocak 1975 olan, 8 Haziran 1998 tarihinde emniyette göreve başlayan erkek bir polis memurunun kademeli emeklilik yaşı tespit edilirken, öncelikle 14 Haziran 2002 itibarıyla hizmeti bulunacak. Üzerine emeklilik için gerekli olan 25 yılı tamamlamaya esas 5 yıllık yıpranma süresi de eklenerek bulunan toplam hizmet süresine göre, kişinin emeklilik yaşı tespit edilecektir. Bu durumda da kişinin normal hizmeti 4 yıl, ilave edilecek yıpranma süresi de 5 yıl olmak üzere toplam hizmet süresinin 9 yıla ulaştığı dikkate alınarak, öncelikle emeklilik yaşı 54 şeklinde bulunacaktır. Daha sonra ise çalışma süresine bağlı olarak hak kazandığı yıpranma süresinin tamamı emeklilik yaşından düşülecektir. Bu kişi Emniyet’te çalışmaya devam ettiği sürece de 3 Aralık 2022 tarihinde maaşlı olarak emekliliğe hak kazanacaktır.

You cannot copy content of this page